12.9.2019.

Našem društvu d.o.o. izdane su dozvole zaboravak i rad za 49 stranih državljana, međutim samo je njih 19 dobilo papire iz matične države za dolazak u Republiku Hrvatsku. Da li možemo dobiti povrat uplaćenih pristojbi za one državljane koji nisu došli u Republiku Hrvatsku? Pristojba je 560 kuna po dozvoli.

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

10.6.2019.

Kako čuvati i arhivirati e-Račune?

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

1.7.2018.

U knjigovodstvu imovine imamo zastarjela računala koja planiramo zamijeniti novima. Stara računala (neka od njih su u potpunosti amortizirana) bi poklonili nekoj obrazovnoj ustanovi - trebamo li pritom obračunati PDV na darovanje dobara i na koju osnovicu?

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

2.6.2018.

Smije li registrirani poduzetnik u RH, koji putem web trgovine obavlja prodaju vlastitih proizvoda osim u RH, i u EU te i u treće zemlje, tijekom jedne poslovne godine za konverziju cijena iz HRK u stranu valutu koristiti fiksni tečaj za čitavu godinu? (npr. za 1 EUR = 7,5 HRK). Cjenik gotovih proizvoda na webu je naravno objavljen u HRK, ali za naručitelje iz inozemstva pri naručivanju je potrebno izvršiti konverziju u stranu valutu radi obračuna plaćanja.

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

1.6.2018.

Vlasnica sam knjigovodstvenog servisa. Sve stranke sam na vrijeme obavijestila o likvidaciji dokumentacije prije nego mi je pošalju na knjiženje. Imam odluke o odgovornoj osobi, likvidatoru. U praksi stalno imam problem jer dio dokumentacije koju dobivam nije likvidiran ili nije likvidiran na ispravan način. Zanima me postoji li moja odgovornost ako proknjižim takvu dokumentaciju koja nije likvidirana ili je odgovornost isključivo na odgovornoj osobi poduzetnika čije dokumente knjižim?

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

31.5.2018.

Dobili smo račun iz BiH na 1800,00 KM za usluge smještaja i prehrane radnika na terenu. Radnici su poslani na rad u BiH i smješteni su u restoran gdje imaju i noćenje i prehranu. Naime, iskazuje li se račun u PDV obrascu kroz obavezu i pretporez i po kojim stopama PDV-a?

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

15.5.2018.

Mi smo d.o.o., obveznici smo PDV-a. U sklopu naše tvornice iznajmili bi poslovni prostor. Htjeli bi im zaračunati samo troškove struje, vode, plina po stvarnoj potrošnji. Je li s porezne stane moguće napraviti ugovor o najmu samo sa gore navedenim troškovima ili mora biti ugovorena cijena najma (najam po tržišnoj vrijednosti). Treba li ugovor o najmu prijaviti na poreznu upravu?

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

28.2.2018.

Društvo je dalo zajam fizičkoj osobi koja je ujedno i član društva, kolika je minimalna kamata za 2017.g koju društvo mora obračunati primatelju zajma kako bi zadovoljilo odredbe Zakona o porezu na dobit?

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

28.2.2018.

U knjigovodstvu imovine imamo zastarjela računala koja planiramo zamijeniti novima. Stara računala (neka od njih su u potpunosti amortizirana) bismo poklonili nekoj obrazovnoj ustanovi - trebamo li pritom obračunati PDV na darovanje dobara i na koju osnovicu?

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

28.2.2018.

Da li se od 2018.g. za izvorsku vodu smije priznati PDV u cijelosti?

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

28.2.2018.

Mi smo d.o.o. i bavimo se graditeljskim uslugama. Da li možemo naplatiti usluge građanima u gotovini i u kojem iznosu?

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

30.1.2018.

U 12. mjesecu 2017. godine primili smo 35.000 kn potpore za samozapošljavanje. Potporu ćemo koristiti za pokriće troškova u 12,01 i 02.mjesecu (prema planu koji smo dostavili HZZ-u). Molimo Vas pomoć kako knjižiti potporu koju smo dobili, ide li svih 35.000 kn u prihod 2017.godine ili se u prihod 2017.godine računa samo onaj dio koji je "pokriven" troškovima koje smo imali u 2017.godini?

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

30.1.2018.

Radnik radi na pola radnog vremena (20 sati tjedno), koliko bi takvom radniku pripalo godišnjeg odmora, u odnosu na radnike koji rade puno radno vrijeme? Molim Vas navedite u kojem članku Zakona možemo iščitati Vaš odgovor!

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

11.12.2017.

Kako se određuje visina blagajničkog maksimuma i što sve moramo znati o istom kao obveznici fiskalizacije?

Visina blagajničkog maksimuma određuje se u skladu s kategorizacijom veličine poduzetnika, pa tako...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

21.8.2017.

Otvorili smo d.o.o., servis - uslužna djelatnost. Adresa sjedišta je adresa direktora, odnosno sjedište je u vlasnikovoj kući. Mora li vlasnik d.o.o. (i kuće) sklopiti ugovor o najmu s obzirom da mu je sjedište registrirano na toj adresi? Ako da, treba li onda pravna osoba sklopiti ugovor sa vlasnikom (u ovom slučaju direktorom pravne osobe), prijavljuje li se u poreznu upravu i plaća li se porez?

Zakon o porezu na dohodak, članak 27., stavak 1., navodi: "Dohotkom od imovine...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

13.7.2017.

Može li tvrtka koja je registrirana u Republici Hrvatskoj kao obveznik PDV-a i fiskalizacije obavljati ambulantnu prodaju pravnim i fizičkim osobama na teritoriju Republike Slovenije, te naplaćivati u gotovini i stranoj valuti i izdaje li fiskalni račun?

Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je oporezivanje...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

10.6.2017.

Interesira me koja je trenutno zadnja godina iz koje moramo čuvati dokumentaciju, točnije izlazne račune, ulazne račune, kalkulacije i sl., odnosno, mogu li sve što je 2005. godine i starije baciti u stari papir?

Prema Zakonu o računovodstvu propisano je koliko...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

7.6.2017.

Prodajem udio u firmi i prodajem ga pravnoj osobi. kakav je tretman što se tiče poreza? Plaća li se kupnja udjela meni kao fizičkoj osobi ili na račun poduzeća?

Ukoliko je udio u trgovačkom društvu stečen prije 1.1.2016. godine prilikom prodaje udjela...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

9.5.2017.

U 2016. godini dobili smo bespovratna sredstva za nabavu stroja u iznosu od 2 milijuna kuna. Taj iznos stavili smo na odgođene prihode, odnosno nismo si ih priznali u prihode. Ukupna vrijednost investicije iznosi 11 milijuna kuna. Amortizacija za 2017. godinu iznosi cca 600 tisuća kuna. Da li možemo „otpustiti“ u prihode ukupan iznos amortizacije ili moramo prihode otpuštati proporcionalno odobrenom iznosu, npr. ako je stopa amortizacije 6,67%, osnovica nam je 2 milijuna kuna i od toga iznosa knjižimo prihode?

Primitak bespovratnih sredstva za nabavu stroja se u poslovnim knjigama prikazuje kao...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

25.4.2017.

Zanima nas isplata zadržane dobiti iz 2011. godine. Dobit je odlukom Uprave u poslovnim knjigama zavedena kao zadržana dobit, jer nismo bili u mogućnosti isplatiti dobit zbog likvidnosti. Je li oporeziva porezom na dohodak od kapitala (12% uvećano za prirez)?

Nakon svih izmjena Zakona o porezu na dohodak i odluka Ustavnog suda, ključno za utvrđivanje...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

18.4.2017.

Na koji način fizička osoba može procijeniti vrijednost dugotrajne materijalne imovine i istu unijeti kao temeljni kapital pri osnivanju trgovačkog društva d.o.o. Naime budući osnivač društva je fizička osoba koja je samostalno i o svom trošku razvila programski softver. Kako ga takva osoba unosi kao temeljni kapital?

Najniži iznos temeljnog kapitala društva ograničene odgovornosti (d.o.o.) trenutno iznosi 20.000 kuna. Polovina tog iznosa mora biti...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

5.4.2017.

U kojim slučajevima su dnevne novine i časopisi porezno priznati trošak s pravom na odbitak PDV-a? Može li se pretplata na novine časopise, npr. Glorija, Story, Večernji list, Jutarnji list i sl., knjižiti kao porezno priznati izdatak u frizerskom salonu?

Sukladno čl. 31. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05-157/14) porezna osnovica povećava se za ostale nepriznate rashode...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

30.3.2017.

Ukupni dug fizičke osobe iznosi 320,00 kn po dva računa od 180,00 kn. Može li se u jednoj godini otpisati porezno priznato 180,00 kn i drugoj godini drugih 180,00 kn?

Porezno priznatim rashodom smatraju se otpisi "male vrijednosti"...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

21.3.2017.

Imamo učenika na praksi koji ide u drugi razred srednje škole i išao bi odnosno upisao bi treći razred srednje, ali kao večernju školu. Možemo li mu mi platiti to školovanje? Cijena bi bila cca 4.500.00 kuna

Školarina kao porezno priznati trošak je samo za...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

14.3.2017.

Što učiniti kada poslovni partner iz EU nema VAT ID? Radi se o poslovnom partneru iz Luksemburga.

Zahvaljujemo na Vašem upitu. U nastavku je odgovor vezan uz PDV identifikacijski broj...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

3.3.2017.

Član uprave hrvatskog d.o.o.-a zaposlen je u Sloveniji. Ima li obavezu obračuna doprinosa u RH?

Član uprave treba u Sloveniji...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

27.2.2017.

Društvo d.o.o. čiji vlasnik firme je u prijevremenoj mirovini ujedno je i direktor te firme. Može li on kao umirovljenik obnašati ulogu direktora?

Ne, može biti samo prokurist, no ne i direktor, jer direktor mora biti...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

4.2.2017.

Mi smo firma kojoj je glavna djelatnost izgradnja i adaptacija nekretnina, a jedna od sporedne djelatnosti je najam strojeva i automobila. Imamo li pravo koristiti pretporez za gorivo ili samo 100% trošak bez pretporeza?

Za potrebe evidencije događaja u poslovnim knjigama, automobile dijelimo kao...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

27.1.2017.

Imamo poslovni prostor u najmu. Primili smo račun (domaća tvrtka) za soboslikarske radove (ličenje zidova) na 2.000 kn ali bez PDV-a uz napomenu "PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČL. 75. ST. 3 A) ZAKONA O PDV-U". Je li račun ispravan? Trebamo li po njemu platiti PDV ili ga samo obračunski rješavamo (zadužujemo se i priznajemo si ga)? Kako ga prikazujemo u PDV obrascu?

Ukoliko jedan porezni obveznik...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!