xx.xx.xxxx.

Treba li obrt koji obavlja autoprijevozničku djelatnost obračunavati PDV kada:
1. obavlja uslugu prijevoza iz Italije u Belgiju, a nalog za prijevoz daje austrijska špedicija koja je porezni obveznik i kojoj se ispostavlja račun za prijevoz.
2. obavlja uslugu prijevoza iz Belgije u Hrvatsku, a nalog za prijevoz daje njemačka špedicija koja je porezni obveznik i kojoj se ispostavlja račun za prijevoz.
3. obavlja uslugu prijevoza iz Nizozemske u Hrvatsku, a nalog za prijevoz daje hrvatska špedicija koja je porezni obveznik i kojoj se ispostavlja račun za prijevoz.

Odgovor za 1. i 2.
Radi se o usluzi prijevoza dobara unutar Europske unije koju hrvatski porezni obveznik obavlja poreznom obvezniku iz druge države članice na koju se primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Hrvatski porezni obveznik u računu ne obračunava PDV i stavlja napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u. Porezni obveznik primatelj usluge iz druge države članice obračunati će PDV svoje države članice na primljenu uslugu.

Odgovor za 3.
Radi se o usluzi prijevoza dobara unutar Europske unije koja se obavlja između dva hrvatska porezna obveznika. Porezni obveznik koji obavlja uslugu prijevoza obvezan je na obavljenu uslugu obračunati hrvatski PDV. Obračunani PDV porezni obveznik primatelj usluge može odbiti kao pretporez.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja