xx.xx.xxxx.

Primili smo račun od dobavljača iz EU (Slovačke), koji nije u sustavu PDV-a, za istraživanje tržišta koje se obavljalo u Slovačkoj. Mi smo obveznici PDV-a. Da li po navedenom računu smo i obveznici plaćanja PDV-a?

U članku 17., stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost piše:

"Mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako se te usluge obavljaju stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika primatelja usluge."

Sukladno ovim člankom, usluga se oporezuje prema mjestu sjedišta primatelja usluge. Potrebno je znati ima li dobavljač PDV ID broj ili ga nema.

Ukoliko dobavljač nema PDV ID broj na dan stjecanja, što je Vaš slučaj, kupac je dužan obračunati 25% PDV-a na iznos fakture i prijaviti ga u PDV obrascu u rubrici II.13.- primljene isporuke dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH po stopi 25%. Taj događaj se ne prijavljuje u PDV- S prijavi.

Ukoliko dobavljač ima PDV ID broj, kupac je dužan obračunati 25% PDV-a i prijaviti ga u PDV obrascu u rubrici II.10.- primljene usluge iz EU po stopi 25%, III.10.- pretporez od primljenih usluga iz EU po stopi 25%. Također, kupac taj događaj prijavljuje i u PDV-S prijavi.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja