xx.xx.xxxx.

Tijekom 2015. godine kupili smo teretno vozilo u EU sa oznakom S25a (poseban postupak oporezivanja marže preprodavatelja). Mi smo firma d.o.o. i obveznici smo PDV-a. Vozilo je registrirano i korišteno. Sada bi htjeli prodati vozilo u Hrvatskoj, da li trebamo kod prodaje toga vozila izdati račun sa PDV-om ili bez PDV-a? Koji porez plaća kupac? Ima li veze ako je kupac fizička osoba ili druga firma?

Vi ste kupili teretno vozilo sa oznakom S25a od preprodavatelja koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže iz EU, te Vi kao porezni obveznik u RH niste imali obvezu plaćanja PDV-a niti poreza na promet rabljenih vozila od 5% budući je preprodavatelj obračunao i platio PDV svoje države članice EU.

Platili ste samo trošarinu (ako vozilo podliježe), te niste imali obvezu izvješćivanja Porezne uprave o stjecanju.

Sada ako biste isto vozilo htjeli prodati trebate obračunati i platiti PDV neovisno da li je kupac fizička ili pravna osoba.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja