xx.xx.xxxx.

Obrtnik sam i kupio sam auto na obrt putem leasinga. Auto je u potpunosti isplaćen i sada ga prodajem drugoj fizičkoj osobi. Nakon prodaje istog i nakon što dobijem naknadu po ispostavljenom računu, taj novac polažem na žiro-račun obrta.
Mogu li nakon toga bez ikakvih problema podignuti te iste novce sa svog žiro-računa i da li slijedi ikakvo plaćanje poreza (osim naravno poreza na dohodak po godišnjoj prijavi vezanoj za prodaju) u ovom momentu?

Novac koji će biti uplaćen na žiro-račun obrtnika temeljem poslovnog događaja koji ste opisali, obrtnik dohodaš može podići. Budući da obrtnik dohodaš obavlja gospodarsku djelatnost po principu blagajne, primjenjujuću odredbe Zakona o porezu na dohodak, nije dužan pravdati podignuti novac sa žiro-računa. Obrtnik dohodaš mora poslovati u duhu dobrog gospodarstvenika jer neke od obveza nastaju po prijavi poreza na dohodak po godišnjoj prijavi, stoga je potrebno voditi brigu o tekućoj likvidnosti. Dizanje gotovine sa žiro-računa kod obrtnika dohodaša tretira se kao akontacija dohotka.

Ukoliko se radi o obrtniku dobitašu, podizanje novca sa žiro-računa mora biti namjenski te mora biti pravdano. Obrtnik dobitaš posluje temeljem Zakona o porezu na dobit pa je u obavljanju gospodarske djelatnosti u jednakom položaju kao i trgovačko društvo. Ukoliko bi obrtnik dobitaš isplatio novac koji nije pravdan troškovima, isplata bi se evidentirala kao akontacija dobiti koja za sobom povlači obvezu uplate poreza i prireza.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja