xx.xx.xxxx.

Što se događa s opremom (laptop) nakon amortizacije, knjigovodstvena vrijednost laptopa je nula kuna? Može li se pokloniti nekome (radniku) i na taj način ispisati iz evidencije dugotrajne imovine?

U slučaju da se laptop želi pokloniti radniku važno je na umu imati sljedeće:
- Najviša dopustiva stopa amortizacije za računalnu opremu (laptop) je 100%, a polazna stopa amortizacije je 50%, amortizacijski vijek je 2 godine, što ne znači da je tržišna vrijednost laptopa 0 kn.
- Nakon jedne, dvije ili više godina laptop i dalje ima svoju tržišnu vrijednost za koju se može prodati.
- S obzirom na sve gore navedeno zatražite ponudu/procjenu trgovine elektroničke opreme ili servisa te sukladno tome možete prodati laptop zaposleniku i na taj način laptop isknjižiti s osnovnih sredstava.
- U pravilu se laptopi stari više godine prodaju na temelju tržišne vrijednosti, ukoliko je vrijednost laptopa 1.000 kn ili 500 kn, a proda se za 1 kn, iznos razlike je primitak u naravi radnika na kojeg se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja