xx.xx.xxxx.

U 2015. godini kupili smo stan od fizičke osobe i stan smo uveli u svoje poslovne knjige. Platili smo porez na nekretnine od 5%.
Kako je vidljivo iz elaborata o procijeni vrijednosti nekretnine stan je izgrađen 1989. godine. Mi bi stan sada prodali fizičkoj osobi.
Koju poreznu klauzulu napisati na računa kod prodaje stana? I u koju rubriku upisati iznos računa za prodaju stana u obrascu PDV-E?

Odredbom članka 40. stavak 1. točka j) Zakona o PDV-U (Narodne novine broj 73/13 do 143/14), propisano je da je PDV-a oslobođena isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine. Građevinom u smislu ovoga Zakona smatra se objekt pričvršćen za zemlju ili učvršćen u zemlji.

Obzirom da se radi o nekretnini kod koje je od prvog korištenja odnosno stavljanja u uporabu prošlo više od dvije godine te da se ista prodaje fizičkoj osobi koja nije porezni obveznik, u daljnjem prometu ta nekretnina ne podliježe oporezivanju PDV-om, već oporezivanju porezom na promet nekretnina, a obzirom da je prilikom stjecanja plaćen porez na promet nekretnina nema niti ispravka pretporeza.

Na računu je potrebno staviti napomenu “PDV nije obračunan sukladno odredbi članka 40. stavak 1 točka j) Zakona o PDV-u - podliježe oporezivanju porezom na promet nekretnina".

Isporuku navedene nekretnine iskazati ćete u PDV obrascu pod:
• I.8.Tuzemne isporuke
• VIII.3.1. - Isporuka nekretnina iz članka 40. stavak 1. točke j) i k)

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja