xx.xx.xxxx.

Pitanje se odnosi na prefakturiranje troškova zajedničke pričuve firmi koja sa nama dijeli prostor. Računi koje mi dobivamo su bez PDV-a. Obračunavamo li mi kod izrade izlaznog računa za prefakturirane troškove pričuve PDV ili ne? Napominjemo da smo mi u sustavu PDV-a.

Ministarstvo financija - Porezna uprava čvrsto drži stajalište da je prilikom prefakturiranja troškova jednog trgovačkog društva drugom trgovačkom društvu, obveza izdavatelja računa tj. društva koje prefakturira troškove, obračunati porez na dodanu vrijednost.

Iako je Europski sud pravde donio presudu koja je u suprotnosti sa stajalištem Porezne uprave u svezi prefakturiranja kada nema zarade, a ta presuda bi trebala obvezujuća za sve članice, i dalje je pristup našeg zakonodavca da se prilikom prefakturiranja obračunava porez na dodanu vrijednost.

Stoga, kada trgovačko društvo primi račun bez obračunatog poreza na dodanu vrijednost ne može prilikom prefakturiranja ne obračunati porez na dodanu vrijednost jer kao izdavatelj ''novog'' prefakturiranog računa ne koristi prava na oslobođenje od obračuna poreza na dodanu vrijednost kao izvorni izdavatelj računa.

Prilikom prefakturiranja troškova za pričuvu obračunava se porez na dodanu vrijednost po stopi od 25%.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja