xx.xx.xxxx.

Ugovorili smo radove na objektu u Njemačkoj za njemačkog naručitelja. Prema ugovoru rok za izvedbu svih radova je max 8 tjedana. Dio radnika bi radio samo prva 2 tjedna, drugi dio rade u dva navrata po 3 tjedna. U međuvremenu (1 tjedan) rade u RH. Moramo li raditi izaslanje ili je to službeni put? Koje su nam obaveze u Njemačkoj u smislu prijava kod nadležnih institucija?

Izaslani radnik je, prema odredbi članka 7. točka 13. podtočka 13.1. Zakona o doprinosima (Narodne novine broj 84/08 do 143/14), osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca izaslana u inozemstvo radi obavljanja poslova za poslodavca, a koja sukladno propisima o obveznim osiguranjima, propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju za vrijeme rada u inozemstvu ostaje u sustavu obveznih osiguranja Republike Hrvatske.

Prema odredbi članka 7. točka 47. Zakona o doprinosima, službeni put u inozemstvo je boravak osiguranika u inozemstvu po nalogu poslodavca ili isplatitelja primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak, ili po potrebi samostalne djelatnosti u trajanju do 30 dana neprekidno.

Službenim putovanjem se, odredbi prema članka 13. stavak 3. rečenica druga Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05 do 137/15), smatra putovanje do 30 dana neprekidno.

Slijedom navedenog, temeljem informacija iz upita, ne radi o upućivanju/izaslanju radnika na rad u inozemstvo na razdoblje duže od 30 dana, već o službenom putu radnika.
Koje su obveze u Njemačkoj u smislu prijava kod nadležnih institucija možete saznati u Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke u Zagrebu.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja