xx.xx.xxxx.

Poduzeće je u gubitku, te kod izrade PD obrasca sam uvidjela da ukoliko stavim iznos državne potpore za obrazovanje, automatski se obračunaju iznosi predujmova za slijedeće porezno razdoblje, premda poduzeće ima porezni gubitak.
Mogu li ne staviti iznos državne potpore za obrazovanje , te samim tim i ne povećati iznos gubitka, ali ne plaćati ni iznose predujmova?
U idućoj godini ukoliko poduzeće bude imalo dobit, manji preneseni porezni gubitak će se odbiti. Moram napomenuti da se ovdje radi o malim iznosima za državnu potporu za obrazovanje.

Nema zakonske zapreke da se u godišnjoj prijavi poreza na dobit ne iskaže porezna olakšica temeljem državne potpore za obrazovanje i izobrazbu. Zakonom i Pravilnikom o porezu na dobit kao i Zakonom o o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu propisana je mogućnost a ne obveza korištenja te porezne olakšice koja se ostvaruje umanjenjem porezne osnovice.

Predujmovi poreza na dobit izračunaju se bez utjecaja umanjenja porezne osnovice za olakšice po osnovi državnih potpora za obrazovanje i izobrazbu. Temeljem članka 47. stavka 3. točke 59., godišnja osnovica za izračun predujma poreza na dobit izračunava se tako da se iznos iskazan na rednom broju 42. uveća za iznos iskazan na rednom broju 28. i rednom broju 34.1. i pomnoži sa poreznom stopom od 20%, te se od toga iznosa oduzme iznos iskazan na rednom broju 52.

U slučaju korištenja državne potpore za obrazovanje i izobrazbu, u godišnju visinu predujma poreza na dobit uključuje se iznos od 20% iskazane potpore koja je umanjila poreznu osnovicu. Nadležna ispostava Porezne uprave može, na temelju zahtjeva poreznog obveznika, rješenjem utvrditi novi iznos mjesečnog predujma poreza na dobit. U zahtjevu se navode razlozi za izmjenu visine predujma poreza na dobit a nadležna ispostava može zatražiti i dodatne podatke koji se odnose na proteklo i tekuće porezno razdoblje.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja