xx.xx.xxxx.

Društvo d.o.o. ima konstantan gubitak od 2009. godine, a budući se gubitak od 2009. više ne smije prenositi u 2015. godinu, što s gubitkom iz 2009. godine. Kako se knjiži nastala situacija?

Prvo da ustanovimo da su računovodstveni gubitak i porezni gubitak dvije različite cjeline.

Porezni gubitak se prenosi narednih 5 godina od godine nastanka gubitka, što znači u poreznoj PD prijavi za 2015. godini gubitak iz 2009. nije u prenesenim gubicima, i isto tako gubitak iz 2009. godine nije u pregledu poreznih gubitaka po godinama, koji je predan uz PD prijavu za 2015.godinu.

Računovodstveni gubitak se pokriva prvo zadržanom dobiti ako je ima, ili ostaje u bilanci do ostvarenja dobiti koja će pokriti navedeni gubitak.

Znači gubitak u bilanci ostaje kakav je, a za porezni gubitak uvijek gledate PD obrasce ranijih godina ili pregled poreznih gubitaka po godinama.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja