xx.xx.xxxx.

Smijemo li radniku koji nam je donio potvrdu prijevoznika (ne kartu) isplatiti neoporezivo 1.800,00 kn kao trošak prijevoza na posao i sa posla?
Smijemo li tom radniku, ako je koristio zbog potrebe posla dva dana u mjesecu svoj automobil, isplatiti loko vožnju?

Poslodavac može svom radniku neoporezivo isplatiti naknadu troška prijevoza na posao i s posla u visini pojedinačnih ili mjesečnih prijevoznih karata. Znači, sa potvrdom od prijevoznika ste dokumentirali da stvarni troškovi prijevoza iznose 1.800,00 kuna i na taj način ste udovoljili jednom propisu.

U drugom dijelu imate obvezu da mu isplatite 2,00 kn po prijeđenom kilometru za korištenje osobnog privatnog automobila u službene svrhe.
I tu obavezu prema radniku ćete ispuniti da mu isplatite trošak loko vožnje na temelju specifikacije naloga za loku vožnju.

U specifikaciji će radnik navesti broj registracije automobila, relaciju, vrijeme, kilometražu, stanje brojila i obračun, svrhu korištenja privatnog automobila u službene svrhe.
Ako sve to priložite u knjigovodstvenoj dokumentaciji priznat će vam se oba troška.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja