xx.xx.xxxx.

Može li pravna osoba ispostavljati račune za krojačke usluge ukoliko osoba koja obavlja te poslove nema krojačku školu, a društvo je registrirano za obavljanje te djelatnosti i to mu nije osnovna djelatnost?

Za razliku od Zakona o obrtu koji za obavljanje krojačkih i drugih vezanih obrta propisuje obvezu uspješnog polaganja majstorskog ispita, nakon određenog školovanja, Zakon o trgovačkim društvima za obavljanje krojačkih i ostalih usluga ne propisuje sličnu obvezu.

Trgovačko društvo može obavljati krojačke usluge ako je za te usluge registrirano bez obveze zapošljavanja stručne osobe a temeljem obavljene usluge i ispostavljati račune.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja