xx.xx.xxxx.

Može li se direktoru, koji NIJE zaposlenik poduzeća, isplaćivati kao i ostalim radnicima dnevnica? Što je sa direktorom koji JESTE zaposlenik poduzeća?

U skladu s odredbama članka 13. stavak 1. i 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne Novine, br. 95/05-143/14) oporezivim primicima po osnovi samostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju samo vlastitim zaposlenicima i to između ostalog:
• dnevnice
• naknada prijevoznih troškova na službenom putu u visini stvarnih izdataka
• naknada troškova noćenja na službenom putu u visini stvarnih izdataka

Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu isplaćuju se za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje.

Dakle, direktor- zaposleniku možete isplatiti neoporezivu dnevnicu do 170,00 kn za službena putovanja u Republici Hrvatskoj. Za službena putovanja u inozemstvo, možete neoporezivo isplatiti dnevnice do iznosa koji je propisan Odlukom o visini dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna (Nar. nov., br. 8/06.). Ako putne naloge isplaćujete osobama koje nisu zaposlenici društva sve prethodne naknade smatraju se drugim dohotkom, na koji se moraju obračunati propisani porezi i doprinosi.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja