xx.xx.xxxx.

Mi smo d.o.o. koje se bavi proizvodnjom cvijeća, i imamo zaposlenih 20 djelatnika. Po zakonu trebamo imati 1. invalidnu osobu još zaposlenu. Ako sklopimo ugovor sa Obrtničkom školom, ugovor o praksi sa 4 učenika sa posebnim potrebama na godinu dana dali to zadovoljava zakon i dali mi kao poslodavac moramo plaćati njima praktičnu nastavu i koliko (neoporezivi iznos)? Praktikanti su srednja škola i pomoćni vrtlari su to nam i odgovara jer imamo takvu djelatnost.

Sukladno članku 8. st. 4. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) u ispunjavanje obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom ubrajaju se, između ostalih, učenici s teškoćama u razvoju i studenti s invaliditetom na praksi kod poslodavca. Dokaze o ispunjavanju obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom poslodavci su dužni dostaviti Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u roku od sedam dana od dana ispunjenja te obveze. Nadalje, u skladu s člankom 4. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom obvezu kvotnog zapošljavanja poslodavac može ispuniti tako da zaposli propisani broj osoba s invaliditetom, a u suprotnom tako da primi na obavljanje prakse, utvrđene nastavnim planom, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom, s time da se 4 praktikanta priznaju kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom.

Ugovori o naukovanju propisani su Pravilnikom o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (NN 63/14).

Ugovore o naukovanju sklapaju, radi izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja, obrtnici ili pravne osobe kod kojih se izvodi praktična nastava i vježbe naukovanja i učenici odnosno roditelji ili skrbnici učenika.

U prilogu 1. navedenog pravilnika nalazi se obrazac ugovora o naukovanju. Člankom 5. Ugovora određeno je da se obrtnik ili pravna osoba obvezuju da će tijekom ostvarivanja praktične nastave i vježbi naukovanja učeniku isplaćivati mjesečnu nagradu i to: u prvoj godini 10%, u drugoj godini 20% te u trećoj godini 25% prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske.

Nagrada se isplaćuje za ostvarene sate praktične nastave i vježbi naukovanja, a obrtnik ili pravna osoba mogu dodatno nagraditi učenika nagradom većom od propisane.

Neoporezivi iznos nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja propisan je čl. 45. Pravilnika o porezu na dohodak i iznosi 1.600 kn mjesečno.

Odgovor na Vaše pitanje, u skladu sa svime gore navedenim je: ukoliko sklopite ugovor o naukovanju s četiri učenika s invaliditetom zadovoljit ćete zakonsku obvezu.

Učenicima trebate isplaćivati nagradu kako je gore navedeno, a neoporezivo je do 1.600 kn mjesečno.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja