xx.xx.xxxx.

Bavim se iznajmljivanjem apartmana. Vodim se paušalno kao vlasnik kuće za odmor.
Treba li na računu, koji ispostavljam turistima, biti naznačena boravišna pristojba ili nešto drugo?
Apartmani su dobili kategorizaciju 3 zvjezdice. Imam prijavljena 2 apartmana s četiri kreveta svaki. Znam da moram ispostavljati račun turistima, i oni ga moraju preuzeti. Što sve mora biti naznačeno na računu osim količine, jed. mjere (dani), naziv dobra/usluge (smještaj u apartmanu/razdoblje), cijena (u kunama), ukupni iznos (količina pomnoženo s cijenom)?
Moram li imati knjigu popisa gostiju i ovjeriti je u Uredu državne Uprave - Odsjek za turizam? Moramo li cjenik ovjeriti kod turističke inspekcije? Moramo li knjigu stranaca ovjeriti na Policijskoj Upravi dotičnog sjedišta gdje se apartmani nalaze?
Zanimaju me svi detalji o propisima koji određuju moje poslovanje, po pitanju poslovnih knjiga što sve moram voditi za uredno knjigovodstvo.

Apartmani za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu trebaju ispunjavati minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju. Dohodak koji ostvarujete kao građanin od pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu može se oporezivati paušalno samo pod uvjetom da građanin nije obveznik PDV-a u skladu s Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Paušalist je fizička osoba kojemu je na temelju odobrenja nadležnog ureda odobreno pružanje usluge građana u domaćinstvu u skladu s odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji nije obveznik PDV-a te koji dohodak ne utvrđuje prema čl. 19.-24. Zakona o porezu na dohodak, odnosno na temelju poslovnih knjiga pod uvjetom: da iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje čiji je vlasnik, a najviše do 20 postelja odnosno kreveta i/ili da organizira kamp na svojemu zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno. Paušalist koji pruža usluge u domaćinstvu te po toj osnovi plaća porez na dohodak u godišnjoj paušalnoj svoti, ne vodi poslovne knjige.

Paušalist vodi evidenciju o prometu (obrazac EP). To je evidencija o izdanim računima, a vodi se kronološki prema datumu izdanih računa za svaku kalendarsku godinu. Paušalist kao porezni obveznik je dužan na kraju svakog dana evidentirati sve izdane račune, bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne u obrazac EP . Paušalist ima obvezu istaknuti svotu boravišne pristojbe. Obveza isticanja svote boravišne pristojbe na računu ne odnosi se na paušaliste koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, a plaćaju boravišnu pristojbu u paušalnoj svoti.

Paušalist je dužan svakom gostu izdati račun koji mora sadržavati podatke o izdavatelju (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta), datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena, cijenu obavljene usluge, a ispostavlja se u najmanje dva primjerka. Prijava gosta obavlja se u roku 24 sata po dolasku gosta, turističkoj zajednici općine/grada gdje se pruža usluga smještaja, sada je prijava dostupna i preko web stranice evisitor.hr.

Iznajmljivači su dužni voditi Popis gostiju.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja