xx.xx.xxxx.

Na koji način, mi kao d.o.o., možemo kupiti laptop i mobitel od fizičke osobe. Oprema nije nova. Da li je potrebno na takvu prodaju/kupnju obračunati i platiti porez?

S obzirom da se radi o kupnji osobne imovine od fizičke osobe – građanina, za navedeno potrebno je:
- napraviti kupoprodajni ugovor u kojem se navodi naziv opreme, i specifikacija opreme, ukoliko je moguća (ovjera kod javnog bilježnika može biti, ali NE MORA)
- preuzeti opremu uz zapisnik o preuzimanju opreme i upisati stanje opreme prilikom preuzimanja (NE MORA, ali dobro je napraviti)
- isplatiti novac u gotovini ili na tekući (neposlovni) račun prodavatelja tj. fizičke osobe - građanina

Obzirom da se prema Zakonu o porezu na dohodak čl. 9. st. 2. t. 2.4. dohotkom ne smatraju primici od otuđenja osobne imovine, u konkretnom slučaju oporezivanja nema.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja