xx.xx.xxxx.

Dobili smo ulazni račun od putničke agencije za avionske karte za put na Kosovo za dva naša djelatnika te za jednu osobu koja nije naš djelatnik. Potrebno je prefakturirati taj iznos avionske karte osobi koja nije naš djelatnik. Da li kod prefakturiranja iznos avionske karte uvećavamo za stopu PDV-a (25%)? Trebamo li se, na računu, pozvati na neki određeni zakon?

Zakon o PDV-u (Narodne novine broj 73/13 do 143/14), ne definira i ne poznaje termin „prefakturiranja“, već svojim odredbama propisuje što je predmet oporezivanja.

Tako je, prema odredbi članka 4. stavak 1. točka 1. i 3. Zakona o PDV-u, propisano da je predmet oporezivanja PDV-om:
-isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,
-obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,
dok je odredbom članka 8. stavak 4. Zakona o PDV-u, propisano da se, ako porezni obveznik djelujući u vlastito ime, ali za račun druge osobe sudjeluje u obavljanju usluga, smatra da je sam primio i obavio te usluge.

Slijedom navedenog, kao odgovor na postavljeno pitanje, proizlazi obveza obračuna 25% PDV-a kod „prefakturiranja“ troška avionske karte, jer isti predstavljaju nadoknadu troška koji ste imali s tog naslova, a u smislu odredbi članka 4. stavak 1. točka 3. Zakona o PDV-u.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja