xx.xx.xxxx.

Slovensko društvo organizira regatu u Republici Hrvatskoj. Mora li se zbog toga registrirati kod nas kao porezni obveznik? Uvjet da dobije hrvatski porezni broj je da je porezni obveznik u Republici Sloveniji?

Zakonom o PDV-u propisano je:

Članak 21.

(1) Mjestom obavljanja usluga pristupa kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i sličnim događanjima kao što su izložbe i sajmovi te pomoćnih usluga u vezi s tim pristupom, obavljenih poreznom obvezniku, smatra se mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju.

(2) Mjestom obavljanja usluga i pomoćnih usluga u vezi s kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i sličnim aktivnostima kao što su izložbe i sajmovi, uključujući obavljanje usluga organizatora takvih aktivnosti osobi koja nije porezni obveznik, smatra se mjesto gdje se te aktivnosti stvarno odvijaju.

Sukladno navedenom mjesto oporezivanja organizatora sportskih događanja je mjesto gdje se regata odvija, u Vašem slučaju RH bez obzira fakturiraju li se te usluge poreznom obvezniku ili osobi koja nije porezni obveznik. Shodno tome organizator treba ishoditi PDV ID broj u RH, izdati račun s hrvatskim PDV-om i obračunati i platiti PDV u RH.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja