xx.xx.xxxx.

Obrtnik proizvodi tekstilne proizvode i želi prodavati svoju robu na ambulantnoj prodaji. Roba bi se prodavala radnicima, a faktura bi išla direktno poduzeću koje im vrši odustavu od plaće. Koje popratne dokumente obrtnik mora imati i što mora dati kupcima?

Proizvođač tekstilnih proizvoda (obrtnik) koji zaračunava prodanu robu poduzeću, obvezan je izdati račun sa svim elementima propisanim člankom 79. Zakona o porez na dodanu vrijednost i člankom 9. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Temeljem Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom račun se mora fiskalizirati.

S obzirom da se prodana roba zaračunava poduzeću, plaćanje se izvršava preko transakcijskih računa odnosno na način koji se ne smatra gotovinskim plaćanjem te nije potrebno provoditi postupak fiskalizacije izdavanja računa putem prilagođenih naplatnih uređaja i, prije izdavanja, dostavljati ih elektroničkim putem Poreznoj upravi na ovjeru.

Međutim, internim aktom treba propisati oznaku poslovnog prostora u kojem će se obavljati prodaja kao i utvrditi numeriranje računa po propisanim pravilima slijednosti brojeva računa (ako je to mjesto različito od mjesta u kojem se obavlja obrtnička djelatnost i za koje je već propisana oznaka poslovnog prostora). Ako se proizvođaču tekstilnih proizvoda (obrtniku) dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, on se smatra malim obveznikom fiskalizacije te provodi fiskalizaciju na način izdaje račune uvezane u posebnu knjigu računa koju prije početka upotrebe ovjerava Porezna uprava.

Radnicima poduzeća izdaje se dokument o isporuci robe (otpremnica, izdatnica) na kojem se navodi naziv isporučitelja, osobni podaci radnika, naziv robe, količina, pojedinačna vrijednost, ukupna vrijednost bez i sa PDV-om te ostali podaci zavisno od ugovora o prodaji robe s poduzećem. Dokumenti o isporuci robe ispostavljaju se u najmanje tri kopije: za radnika, za poduzeće i za isporučitelja. Radnici svojim potpisom na dokumentu o isporuci potvrđuju da su robu preuzeli.

Kopije svih dokumenata o isporuci i preuzimanju robe odnosno specifikacija prodane robe po radniku i vrijednosti prilažu se uz račun ispostavljen poduzeću.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja