01.01.2021.

[NOVA MINIMALNA PLAĆA ZA 2021. GODINU.]

Minimalna bruto plaća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
iznosi *4.250,00 kuna. Neto plaća za 2021. godinu iznosi *3.400,00 kuna.
Više

Uredbom o visini minimalne plaća (Nar. nov., br. 119/20) propisana je
minimalna plaća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
u bruto iznosu od *4.250,00 kuna.
Novi propisani iznos minimalne plaće odnosi se za mjesec siječanj 2021. godine,
koju većina poslodavaca isplaćuje u mjesecu veljači 2021. godine,
do zaključno sa plaćom za mjesec prosinac 2021. koja se u pravilu isplaćuje u siječnju 2022. godine.
Uredba o visini minimalne plaća (Nar. nov., br. 119/20):
Link

01.01.2021.

[OD 01.01.2021. NOVA MINIMALNA PLAĆA DIREKTORA
(ZAPOSLENOG ČLANA UPRAVE) IZNOSI 5.967,65 KUNA.]

Prema odredbama Zakona o doprinosima od 01.01.2021. godine mijenja se
minimalna plaća direktora (zaposlenog člana uprave).
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za rad u punom radnom vremenu
ne može biti niža od umnoška svote prosječne bruto plaće i koeficijenta 0,65.
Više

Prosječna bruto plaća je objavljena u NN 118/2020 i iznosila je 9.181,00 kune.
Izračun umnoška svote prosječne bruto plaće i koeficijenta 0,65 iznosi 5.967,65 kuna,
što je i nova mjesečna osnovica u bruto iznosu.
To je povećanje za 285,35 kuna u odnosu na 2020. godinu,
kada je minimalna plaća direktora iznosila 5.682,30 kuna.
Rast minimalne plaće direktora u odnosu na 2020. godinu iznosi oko 5%.

01.01.2021.

OD 01.01.2021. GODINE PRIMJENJUJU SE NOVE STOPE POREZA NA DOHODAK

Više

U Narodnim Novinama 138/2020 objavljene su izmjene i dopune
Zakona o porezu na dohodak koje stupaju na snagu od 01.01.2021. godine.
Mijenjaju se stope poreza od nesamostalnog rada:
-primjenjuju se za sve isplate od 01.01.2021. godine nadalje,
-nove stope treba primijeniti već pri obračunu,
plaće za prosinac 2020.godine, koja se isplaćuje u siječnju 2021. godine
Nove stope poreza iznose:
👉20% do 30.000,00 kn mjesečno,
👉30% iznad 30.000,00 kn mjesečno.
👉Objava Narodne novine, broj 138/2020
Link

01.01.2021.

OD 01.01.2021. GODINE S 12% NA 10% SMANJENA JE STOPA POREZA

U Narodnim Novinama 138/2020 objavljene su izmjene i dopune
Zakona o porezu na dohodak koje stupaju na snagu od 01.01.2021. godine.
Više

Smanjena je stopa poreza i to s 12% na 10%. na:
👉dohodak od kapitala po osnovi dividendi
i udjela u dobitku (npr. isplata dobiti),
👉dohodak od kapitala po osnovi
kapitalnih dobitaka (npr. prodaja dionica),
👉dohodak od najma (zakupa),
👉te dohodak od kapitala po osnovi kamata.
👉Objava Narodne novine, broj 138/2020.:
Link

01.01.2021.

OD 01.01.2021. GODINE NA SNAGU STUPAJU
IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT

U Narodnim Novinama 138/2020 objavljene su izmjene i dopune
Zakona o porezu na dobit koje stupaju na snagu od 01.01.2021. godine.
Više

Po njemu će:
👉stopu poreza na dobit od 10% plaćati svi poduzetnici,
obveznici koji u 2021. godini ostvare prihode manje od 7,5 mil. kn.
Poduzetnici koji u 2020. godini ostvare ukupni prihod do 7,5 milijuna kuna,
mogu već kod izračuna predujma poreza na dobitak za 2021. godinu
(u Obrascu PD za 2020.) primijeniti stopu od 10%.
👉 stopu poreza na dobit od 18% plaćat će svi poduzetnici
koji uprihoduju preko 7,5 mil. kn, kao i dosad.
👉porez po odbitku pri isplati dividenda i udjela u dobitku,
inozemnim pravnim osobama smanjuje se sa 12% na 10%.
Nova, niža stopa primjenjuje se pri isplatama od 1. siječnja 2021. godine.
👉Objava Narodne novine, broj 138/2020.:
Link

01.01.2021.

PAUŠALNI POREZI U 2021. GODINI.

Više

Za razliku od dosadašnjih 12%, od 2021. godine, se godišnji paušalni porez na dohodak,
obračunava po stopi od 10% što će predstavljati određenu uštedu za paušalne obrtnike.
Tablica: Plavi ured

01.01.2021.

DOPRINOSI ZA PAUŠALNE OBRTNIKE U 2021. GODINI.

Doprinosi za paušalne obrtnike su se naspram 2020. godine povećali,
pa će oni u 2021. godini iznositi 1.340,43 kn.
Više

Mjesečni doprinosi se plaćaju do 15. u mjesecu za prethodni mjesec,
što znači da ćemo do 15. siječnja 2021. godine platiti doprinose
za 12. mjesec 2020. godinu u iznosu od 1.276,33 kn,
a od 15. veljače 2021. godine, doprinosi iznose 1.340,43 kn.
Tablica: Plavi ured