7.11.2018.

BOŽIĆNICA, REGRES ILI JEDNOSTAVNO NEOPOREZIVA NAKNADA

Novom Uredbom Vlada je 9.11.2018. povisila iznos naknade radnicima sa sadašnjih 2.500,00 kn, na iznos od 7.500,00 kn...

Kompletan tekst

24.9.2018.

ŠTO SE SMATRA SREDSTVIMA OSOBNOG PRIJEVOZA U SVRHU ODBITKA PRETPOREZA

Sredstva za osobni prijevoz, a uglavnom su to osobni automobili, česta su dugotrajna materijalna imovina poduzetnika, ali i imovina koja se vrlo često uzima u najam. Međutim, sredstva osobnog prijevoza se nerijetko...

Kompletan tekst

24.9.2018.

PLAĆA I BOLOVANJE

Tijekom bolovanja ili privremene nesposobnosti za rad, radnik i dalje ima pravo na naknadu plaće. Dužinu trajanja bolovanja odnosno privremene nesposobnosti za rad određuje liječnik na temelju vrste bolesti ili...

Kompletan tekst

24.9.2018.

OBRTNIKU U OBAVLJANJU DJELATNOSTI OBRTA POMAŽU ČLANOVI NJEGOVA OBITELJSKOG KUĆANSTVA

U skladu s odredbom čl. 4. Zakona o obrtu (Nar. nov., br. 143/13.; dalje: ZO) obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun. Obrtnik se u obavljanju djelatnosti obrta može koristiti...

Kompletan tekst

24.9.2018.

PRIVREMENA RJEŠENJA O GODIŠNJOJ OBVEZI POREZA NA DOHODAK ZA 2017.: PRIGOVOR ODGAĐA OBVEZU PLAĆANJA POREZA UTVRĐENOG U PRIVREMENOM RJEŠENJU

Ovih dana na adrese građana pristigla su privremena rješenja o godišnjoj obvezi poreza na dohodak za 2017. Porezna uprava prema službenoj dužnosti, u posebnom postupku, na temelju podataka kojima...

Kompletan tekst

24.9.2018.

ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA -KOLEKTIVNI UGOVORI ZA UGOSTITELJSTVO, KOJI SU NA SNAZI DO 31. PROSINCA 2019.

Od 7. lipnja 2018. svi ugostitelji koji posluju na području Hrvatske, neovisno o pravnom obliku organiziranja, obvezani su radnicima isplaćivati plaće i druge primitke najmanje u iznosu određenom kolektivnim ugovorom njihove djelatnosti...

Kompletan tekst

24.9.2018.

IZMJENA I DOPUNA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO, KOJI JE SKLOPLJEN NA NEODREĐENO VRIJEME

Odluka je na snazi od 7. lipnja 2018. građevinari koji posluju na području Hrvatske, neovisno o pravnom obliku organiziranja, obvezni su radnicima isplaćivati plaće i druge primitke najmanje u iznosu određenom kolektivnim ugovorom...

Kompletan tekst

28.6.2018.

OBVEZE IZNAJMLJIVAČA U 2018. GODINI

Hrvatski građani, vlasnici soba, apartmana, kuća za odmor i zemljišta za kamp mogu pružati usluge smještaja u ovim objektima bez registriranja djelatnosti obrta ili osnivanja trgovačkog društva uz ispunjenje propisanih uvjeta...

Kompletan tekst

28.6.2018.

UKIDANJE IZVJEŠĆIVANJA NA OBRASCU JOPPD-a - ZA NAKNADU ZA NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 39/18), na snazi od 5.5.2018. godine, obveza izvješćivanja na Obrascu JOPPD je ukinuta, odnosno...

Kompletan tekst

28.6.2018.

EVIDENCIJA O RADNICIMA I RADNOM VREMENU U EXCELU i PDF-u

Evidencija o radnicima i radnom vremenu može se voditi u pisanom obliku (na papiru) ili elektroničkom obliku, po izboru...

Kompletan tekst

28.6.2018.

DOSTAVA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA JAVNU OBJAVU DO 30. LIPNJA 2018.

Članak 30., st. 5. Zakona o računovodstvu propisuje obvezu za obveznike javne objave da nekonsolidirane izvještaje i revizorsko izvješće dostave najkasnije u roku od šest mjeseci od zadnjeg dana...

Kompletan tekst

28.6.2018.

RASPORED KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA ZA 2018. GODINU

Temeljem odredbe čl. 85. st. 1. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14,127/2017) Poslodavac treba najkasnije do 30. lipnja 2018. godine, donijeti raspored korištenja godišnjeg odmora...

Kompletan tekst

28.5.2018.

OSLOBOĐENJA OD DOPRINOSA NA PLAĆU U 2018. GODINI

Pri zapošljavanju određenih kategorija osoba, poslodavci mogu koristiti olakšice u vidu oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću u visini od 17,2% na bruto plaću...

Kompletan tekst

28.5.2018.

AKTUALNO: RAD STRANACA U RH - NAČIN OBRAČUNA PLAĆE IZ RADNOG ODNOSA

Stranca koji dolazi raditi u RH, prijavljuje se u mirovinsko i zdravstveno osiguranje jednako kao hrvatskog državljana, ali prilikom obračuna plaća ipak treba uzeti u obzir neke specifičnosti...

Kompletan tekst

28.5.2018.

SPECIFIČNOSTI U VEZI SA SMJEŠTAJEM I PREHRANOM ZA SEZONSKE RADNIKE - STRANCE U RH

Stranci koji dolaze u RH na temelju dozvole za sezonski rad, trebaju imati osiguran primjeren smještaj. Iz propisa ne proizlazi da...

Kompletan tekst

28.5.2018.

OBVEZE KNJIGOVODSTVENIH UREDA - IZVRŠITELJA OBRADE OSOBNIH PODATAKA PREMA GDPR-U

Čin identificiranja fizičke osobe obavlja se korištenjem nekim od osobnih podataka i stoga samim time identificiranje fizičke osobe putem nekoga osobnog podatka predstavlja...

Kompletan tekst

28.5.2018.

GODIŠNJI ODMOR U 2018. GODINI

Pravo na puni godišnji odmor za pojedinu kalendarsku godinu ostvaruje radnik koji...

Kompletan tekst

28.3.2018.

J.D.O.O. - FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA – DOBIT NAKON OPOREZIVANJA I RASPODJELA

Završni računi za 2017. godinu - GFI-POD izvještaj za 2017. godinu treba predati FINI za potrebe statistike do 30.04.2018. Prijavu poreza na dobit poreznoj upravi također treba predati do...

Kompletan tekst

28.3.2018.

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2017. GODINU PD OBRAZAC

Prijava poreza na dobitak za 2017. godinu dostavlja se u PU najkasnije do 30. travnja 2018. godine. S danom podnošenja obrasca PD, potrebno je...

Kompletan tekst

28.3.2018.

OSOBE NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU U 2018. GODINI

Osobe na stručnom osposobljavanju su osobe koje kod poslodavca nisu u radnom odnosu, nego je s njima sklopljen ugovor o stručnom osposobljavanju. Prema Zakonu o poticanju zapošljavanja...

Kompletan tekst

28.3.2018.

IZDAVANJE I UPIS PROMJENA NA PK KARTICI OD 1. SIJEČNJA 2018.

Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak za poslodavce nije propisana obveza izdavanja PK kartice odnosno obveza upisa promjena na...

Kompletan tekst

28.3.2018.

UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

Opća uredba o zaštiti podataka u cijelosti je obvezujuća i primjenjuje se izravno u svim državama članicama od 25.5.2018. godine. Njezine odredbe moraju poštivati svi ...

Kompletan tekst

1.1.2018.

GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2017. – ROK DO 28. VELJAČE 2018.

Ove se godine po prvi put godišnja prijava poreza na dohodak podnosi prema odredbama novoga Zakona o porezu na dohodak, odnosno novog Pravilnika o porezu na dohodak. Sadržaj godišnje porezne prijave...

Kompletan tekst

1.1.2018.

ISPLATA MINIMALNE PLAĆE U 2018. GODINI - SMANJENJE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA NA OSNOVICU ZA 50%

Minimalna plaća utvrđuje se kao najniža mjesečna svota bruto-plaće koja radniku pripada za rad u punom radnom vremenu. Za 2018. godinu primjenjuje se nova...

Kompletan tekst

1.1.2018.

SASTAVLJANJE I PREDAJA GFI-a ZA 2017. – PREDAJE SE FINI - ROK DO 30.4.2018. ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE – DO 30.6.2018. ZA JAVNU OBJAVU

Godišnji financijski izvještaji za 2017. sastavljaju se i predaju na istim obrascima kao i GFI za 2016. GFI za statističke i druge potrebe predaju se Fini do 30.4.2018., a GFI za javnu objavu u roku...

Kompletan tekst

1.1.2018.

PRIJAVA POREZA NA DOBIT – PD OBRAZAC– PREDAJE SE NADLEŽNOJ ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE - ROK DO 30. TRAVNJA 2018. GODINE

Prijava poreza na dobitak za 2017. godinu sastavlja se na NOVOM obrascu PD, koji je objavljen u Pravilniku o porezu na dobit u Nar. nov., br. 1/17., a njegova izmjena u Nar. nov., br. 2/18 od 5. siječnja 2018...

Kompletan tekst

1.1.2018.

OD 1.1.2018. PRUŽANJE USLUGA U TURIZMU PREMA NOVOM ZAKONU

Novi Zakon o pružanju usluga u turizmu stupio je na snagu 1.1.2018. i donio niz novina...

Kompletan tekst

1.1.2018.

OD 1. SIJEČNJA 2018. GODINE DOPUŠTEN JE ODBITAK 50% PRETPOREZA PO ULAZNIM RAČUNIMA KOJI SE ODNOSE NA TROŠKOVE UPORABE OSOBNIH AUTOMOBILA KOJI SLUŽE ZA OSOBNI PRIJEVOZ

Porezni obveznik koji je u sustavu PDV-a, od 1. siječnja 2018. godine može odbiti 50% pretporeza po ulaznim računima koji se odnose na troškove uporabe osobnih automobila...

Kompletan tekst

1.1.2018.

OD 1.1.2018. - ZADNJE IZMJENE PRAVILNIKA O PDV-U OBJAVLJENE U NARODNIM NOVINAMA BROJ 128/17 DONOSE NADOPUNE U POPUNJAVANJU PDV OBRASCA

Zadnje izmjene Pravilnika o PDV-u objavljene u Narodnim novinama broj 128/17 donose nadopune u popunjavanju PDV obrasca...

Kompletan tekst

1.1.2018.

OPOREZIVANJE BITCOINA

Bitcoin je virtualna valuta koja se stvara i pohranjuje isključivo digitalnim putem. Bitcoin ne postoji u tiskanoj verziji niti je podložan kontroli...

Kompletan tekst

1.1.2018.

OD 1.1.2018. GODINE MINIMALNA PLAĆA IZNOSI 3.439,80 KUNA BRUTO

Vlada Republike Hrvatske, na temelju Zakona o minimalnoj plaći, dana 8.12.2017. donijela je odluku o visini minimalne plaće...

Kompletan tekst

1.1.2018.

OD 1. SIJEČNJA 2018. PLAĆA DIREKTORA, ČLANA UPRAVE ODNOSNO UPRAVITELJA ZADRUGE ZAPOSLENOG U TOM DRUŠTVU ODNOSNO ZADRUZI, KAO OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PUNO RADNO VRIJEME NE MOŽE BITI NIŽA OD 5.213,00 KUNA BRUTO

Mjesečna osnovica, prema članku 21. stavku 2. Zakona, za rad u punom radnom vremenuosiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili...

Kompletan tekst

1.1.2018.

IZMIJENJEN PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK

U Narodnim novinama br. 128. objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak s primjenom od 1. siječnja 2018. Područje izmjena obuhvatilo je...

Kompletan tekst

1.1.2018.

OD 1.1.2018. FIZIČKE OSOBE KOJE OSTVARUJU DOHODAK OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI-PAUŠALISTI – MOGU OSTVARITI DO 300.000,00 KUNA GODIŠNJEG PRIMITKA

Fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti koji se može oporezivati u paušalnom iznosu, moći će utvrđivati dohodak u paušalnom iznosu dok ne ostvare...

Kompletan tekst

1.1.2018.

ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 115/16) propisano je da 1. siječnja 2018. na snagu stupaju odredbe koje se odnose na...

Kompletan tekst

1.1.2018.

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Najvažnije izmjene koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018. odnose se na sljedeće...

Kompletan tekst

1.1.2018.

POREZNI OBVEZNICI KOJI U 2017. GODINI NE OSTVARE ISPORUKE VEĆE OD 300.000,00 KUNA MOGU DO 15. SIJEČNJA 2018. PODNIJETI ZAHTJEV ZA BRISANJE IZ REGISTRA OBVEZNIKA PDV-A

Sukladno prijelaznim i završnim odredbama članka 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 115/16) porezni obveznici koji u 2017. godini...

Kompletan tekst

1.1.2018.

OD 1.1.2018. OBRAČUN PDV-A PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Poreznim obveznicima koji su se 1. siječnja 2015. odlučili na postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, 31. prosinca 2017. istječe...

Kompletan tekst

1.1.2018.

NOVA SVOTA ZAŠTIĆENOG DIJELA PLAĆE OD OVRHE U 2018.

Državni zavod za statistiku, svojom Objavom (Nar. nov., br. 110/17.), na temelju Ovršnog zakona (dalje: OZ), svake godine objavljuje prosječnu mjesečnu isplaćenu...

Kompletan tekst