31.12.2016.

POREZ NA DOBIT

Snižene porezne stope u 2017. godini.
Više na linku.

Kompletan tekst

31.12.2016.

UKIDANJE REINVESTIRANJA DOBITI

U 2016. godini posljednji puta možemo reinvestirati dobit i na taj način iskoristiti pravo na oslobođenje od poreza na dobit.

Kompletan tekst

31.12.2016.

OPOREZIVANJE DOBITI PO NOVČANOM NAČELU

Od 1.1.2017. godine i obveznici poreza na dobit imaju opciju plaćanja poreza na dobit po načelu novčanog toka...

Kompletan tekst

31.12.2016.

TROŠKOVI OSOBNIH AUTOMOBILA

Troškovi automobila i ostalih sredstava za osobni prijevoz do kraja 2017. godine bit će porezno priznati rashod u visini...

Kompletan tekst

31.12.2016.

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

Troškovi ugošćavanja poslovnih partnera do sada su bili porezno priznati trošak u...

Kompletan tekst

31.12.2016.

OTPIS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Dodatno se omogućuje otpis potraživanja prema fizičkim osobama (ne uključuje obrtnike), kao porezno priznati...

Kompletan tekst

31.12.2016.

PAUŠALNO OPOREZIVANJE

Neprofitne organizacije i ostale osobe koje obavljaju djelatnost prema posebnim propisima, a obveznici su poreza na dobit, mogu od...

Kompletan tekst

31.12.2016.

POREZNE STOPE PDV-A

Od 1.1.2017. godine PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na isporuke sljedećih dobara i usluga...

Kompletan tekst

31.12.2016.

NOVA MINIMALNA PLAĆA ZA 2017. IZNOSI 3.276,00 KUNA

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine utvrđuje se u bruto iznosu od...
Više na linku.

Kompletan tekst

31.12.2016.

OSOBNI ODBITAK ILI NEOPOREZIVI DIO DOHOTKA OD 1.1.2017. GODINE

Osnovni osobni odbitak od 1.1.2017. godine iznosi 3.800,00 kn za svaki mjesec poreznog razdoblja. Pritom, novi iznos osnovnog...

Kompletan tekst

31.12.2016.

GODIŠNJE POREZNE STOPE OD 1.1.2017. GODINE

Novim Zakonom o porezu na dohodak uvedene su samo dvije stope poreza na dohodak – 24% i 36%, dok se porezna stopa od 12% ukida.

Kompletan tekst

31.12.2016.

NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2017. GODINU

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja...

Kompletan tekst

31.12.2016.

NOVOSTI OD 1.1.2017. GODINE OBVEZA PLAĆANJA DOPRINOSA NA SVE OBLIKE DRUGOG DOHOTKA

U Narodnim novinama br. 115 od 9.12.2016. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koji...

Kompletan tekst

31.12.2016.

NOVOSTI OD 1.1.2017. GODINE PROPISANA JE OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA ČLANOVE UPRAVE ILI DIREKTORE KOJI SU UJEDNO I ZAPOSLENICI TOGA DRUŠTVA KOJA ZA PUNO RADNO VRIJEME ZA 2017. GODINU IZNOSI 5.030,35 KN

U sklopu porezne reforme Zakonodavac je u Zakon o Porezu na dohodak ugradio i jednu novu odredbu, koja...

Kompletan tekst

31.12.2016.

OBRTNICI PAUŠALISTI ROK ZA DOSTAVU OBRASCA PO-SD JE DO 15. SIJEČNJA 2017. GODINE

Obrtnici koji su u 2016. godini porez na dohodak plaćali u...

Kompletan tekst

31.12.2016.

OD 2017. GODINE POREZNI OBVEZNICI KOJI DOHODAK UTVRĐUJU U PAUŠALNOM IZNOSU MOGU POSTATI I OBRTNICI KOJI OBAVLJAJU UGOSTITELJSKU I TRGOVAČKU DJELATNOST

Od 2017. godine porezni obveznici koji dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu mogu postati i obrtnici koji...

Kompletan tekst

31.12.2016.

ZAKON O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Propisuje se novi način dostave podatka o poslovnim prostorima, koje su obveznici fiskalizacije dužni...

Kompletan tekst

31.12.2016.

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA (HGK) NOVOOSNOVANE TVRTKE OSLOBAĐA ČLANARINE

Tvrtke osnovane nakon 1. siječnja 2017. godine oslobođene su...

Kompletan tekst

31.12.2016.

OD 1.1.2017. GODINE NOVI ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA

U Narodnim novinama br. 115/2016 od 9. prosinca 2016. godine objavljen je novi Zakon o porezu na promet nekretnina koji stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine (dalje u tekstu: "Zakon").

Kompletan tekst

xx.xx.2016.

Rok za predaju konsolidiranih financijskih izvješća za 2015.

Krajnji rok za predaju konsolidiranih financijskih izvješća za 2015. godinu je 30. rujna tekuće godine. Financijska izvješća za 2015. godinu objavljuju se...

Kompletan tekst

xx.xx.2016.

Predaja obrasca OPZ–STAT–1

Do 1. rujna 2016. porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost koji na dan...

Kompletan tekst

xx.xx.2016.

Jedinstveni kontni plan od 1.1.2017.

Odbor za standarde financijskog izvještavanja donio je Odluku o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana u kojoj je privitak...

Kompletan tekst

xx.xx.2016.

U Narodnim novinama broj 70/16 objavljena je Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. godinu

Boravišne pristojbe u Hrvatskoj za 2017. iste kao i ove godine. Visina boravišne pristojbe...

Kompletan tekst

xx.xx.2016.

Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

Dana 27.7.2016. godine u Narodnim novinama broj 69/16 objavljen je Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza .

Kompletan tekst

xx.xx.2016.

Elektronička dostava isprava o najmu i zakupu nekretnine

Elektroničkom poštom od 4. srpnja 2016. obratili ste se Uredu ravnatelja Porezne uprave s molbom za izdavanjem upute o tome koje su ispostave Porezne uprave nadležne za zaprimanje ugovora o zakupima i najmu nekretnina. U vezi navedenog, odgovaramo u nastavku.

Kompletan tekst

xx.xx.2016.

Elektronički potpisi, elektronički pečati i usluge povjerenja, sada važeće pod jednakim uvjetima diljem EU

Građani, poduzeća i tijela javne uprave od 1. srpnja 2016. godine moći će provoditi odgovarajuće, sigurne i potpuno pravno..

Kompletan tekst

xx.xx.2016.

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona

Dana 23.06.2016. godine, na 28. sjednici, Vlada je predložila Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu...

Kompletan tekst

xx.xx.2016.

Tehničke specifikacije za korisnike fiskalizacije

Porezna uprava dana 10.6.2016. godine objavila je novu verziju Tehničke specifikacije za korisnike fiskalizacije.

Kompletan tekst

xx.xx.2016.

SEPA STANDARDI - PRIMJENA

Objavljen "Jedinstveni pregled osnovnih modela "poziva na broj", s opisom modela, sadržajem i objašnjenjem za..

Kompletan tekst

xx.xx.2016.

DOBRO JE ZNATI ŠTO SU NEOPOREZIVI PRIMICI (ISPLATE)

Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici...

Kompletan tekst

30.4.2016.

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2015.GODINU I SMANJENJE OSNOVICE POREZA NA DOBIT

Zakonom o porezu na dobit je propisano da se porezna osnovica smanjuje za svotu poticaja u obliku poreznog oslobođenja ili...

Kompletan tekst

30.4.2016.

ROK ZA PODNOŠENJE PD OBRASCA ZA 2015 GODINU

Porezna prijava prema kojoj se utvrđuje porezna osnovica i obavlja obračun poreza na dobit za 2015., podnosi se u jednom primjerku nadležnoj...

Kompletan tekst

1.1.2016.

Smanjenje stopa za plaćanje turističke članarine u 2016. godini

Zakonom o izmjenama Zakona o članarinama turističkim zajednicama (NN 110/15) izmijenjene su stope plaćanja članarine...

Kompletan tekst

30.4.2016.

Rok za prijavu poreza na dobit

Rok za prijavu poreza na dobit za 2015. godinu je 30. travnja 2016. godine osim za porezne obveznike kojima je...

Kompletan tekst

31.3.2016.

Vrijednosno usklađenje kupaca i otpis potraživanja

Prije zaključka godine poduzeća i predaje financijskih izvještaja vrlo je bitno imati točan uvid u potraživanja od kupaca kako bi se moglo...

Kompletan tekst

31.3.2016.

Financijski izvještaji i podaci za statističke potrebe za 2015. godinu - rok predaje

U skladu sa čl. 21. starog Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07-121/14; nadalje ZOR) primjenjivog za financijske izvještaje za...

Kompletan tekst

29.2.2016.

Rok za dostavu prijave poreza na dohodak i obrasca DOH i obrasca ZPP-DOH

Porezna uprava na svojoj Internet stranici dala je obavijest o radnom vremenu za zaprimanje ZPP-DOH i DOH za 2015. u kojoj se...

Kompletan tekst

1.9.2016.

Pomaknut rok za dostavu Obrasca OPZ-STAT-1

Porezna uprava objavila je na svoj Internet stranici da je od strane Ministra financija, potpisan i na objavu poslan Pravilnik...

Kompletan tekst

1.1.2016.

Objavljena prosječna kamatna stopa na stanja kredita

Hrvatska narodna banka objavila je u Narodnim novinama broj 140 od 30. prosinca 2015. godine prosječnu kamatnu stopu na...

Kompletan tekst

20.2.2016.

Rok za dostavu Obrasca OPZ-STAT-1 je 20.2.2016. godine

Prvo statističko izvješće o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima u 2015. godini – Obrazac OPZ-STAT-1 obveznici su dužni dostaviti...

Kompletan tekst

29.2.2016.

Rok za dostavu financijskih izvještaja za 2015. je 29. veljače 2016.

Prema odredbama članka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), koji je u primjeni od 1. siječnja 2015., obveznici primjene neprofitnog...

Kompletan tekst

1.1.2016.

Poslodavci koji zapošljavaju do 3 osobe trebaju koristiti nove tiskanice prijava

U Nar. nov., br. 125/15 od 18. studenoga 2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju...

Kompletan tekst

1.1.2016.

Mijenja se način utvrđivanja doprinosa kod obrtnika

Temeljem odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 143/2014) i Pravilnika o izmjenama i dopunama...

Kompletan tekst

1.1.2016.

Primjenjuje se novi Zakon o računovodstvu (u nastavku ZOR)

Poduzetnici su razvrstani na temelju iznosa ukupne aktive, iznosa prihoda i prosječnog broja radnika tijekom poslovne godine, na mikro (novost), male...

Kompletan tekst

1.1.2016.

Primjena izmjene i dopune pravilnika o porezu na dohodak - Uveden "poseban postupak" utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak

Uveden je tzv. "poseban postupak" utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, koji će se prvi put primijeniti u 2016. za 2015. godinu.

Kompletan tekst

1.1.2016.

Rast minimalne plaće na 3120,00kn bruto

Minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu...

Kompletan tekst