1.9.2019.

NAKNADA ZA PODMIRIVANJE TROŠKOVA USLUGA NAMIJENJENIH ODMORU RADNIKA – "TURISTIČKI VAUČER"

Oporezivim dohotkom ne smatraju se naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima nadležnog Ministarstva turizama do svote od 2.500,00 kn godišnje (JOPPD: oznaka 69).

O toj će naknadi više biti riječi kada Ministarstvo turizma donese poseban propis vezan za turistički vaučer.

Natrag na novosti