1.9.2019.

NAKNADA ZA TROŠKOVE REDOVNE SKRBI DJECE RADNIKA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA (VRTIĆIMA I JASLICAMA)

Troškovi redovne skrbi djece radnika koja su predškolske dobi, do stvarnog iznosa, uz obvezu izvješćivanja u JOPPD obrascu putem oznake 70.

Natrag na novosti