1.9.2019.

TROŠKOVI PREHRANE - moguće su dvije mogućnosti podmirenja tih troškova:

- paušalne naknade za prehranu radnika – do 5.000,00 kn godišnje, mogu se isplatiti od 1.9. u cijelom neoporezivom iznosu, uz obvezu izvješćivanja na Obrascu JOPPD (nova oznaka u Prilogu 4.: 65);

ili

- troškovi prehrane radnika za vrijeme radnog odnosa temeljem vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje, korištenjem ugostiteljskih usluga ili kupnjom u trgovini, uz uvjet kontinuirane usluge za radnike tijekom radnih dana. Računi moraju glasiti na poslodavca i moraju biti plaćeni bezgotovinski (s poslovnog računa poslodavca ili poslovnom karticom poslodavca). Za izvješćivanje na JOPPD obrascu u Prilogu 4. propisana je nova oznaka 66;

- Isplate se ne mogu kombinirati.

Natrag na novosti