20.4.2019. Objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima u Narodnim novinama br. 40/19. i stupio je na snagu 20. travnja 2019. godine, osim pojedinih odredbi koje stupaju na snagu 1. svibnja 2020. te 1. siječnja 2021. godine.
Link na Zakon: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_40_816.html

Zatvaranje d.o.o. i j.d.o.o. - Društvo može prestati po skraćenom postupku bez likvidacije. U pravni sustav uvodi se novi institut – prestanak društva po skraćenom postupku, što znači da društvo može prestati i bez likvidacije ako njegovi članovi, odnosno „vlasnici“ tako odluče.

Ovime se značajno olakšava, skraćuje i pojeftinjuje postupak zatvaranja društava koja nemaju nepodmirenih obveza.

Za prestanak društva po skraćenom postupku svi članovi društva kod javnog bilježnika trebaju:
- donijeti Odluku o prestanku društva,
- dati izjavu da društvo nema duga prema radnicima i drugim vjerovnicima i da se obvezuju podmiriti sve preostale obveze za slučaj da se naknadno pokaže da postoje.

Za eventualne obveze članovi društva odgovaraju dvije godine.

Natrag na novosti