20.4.2019. Objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima u Narodnim novinama br. 40/19. i stupio je na snagu 20. travnja 2019. godine, osim pojedinih odredbi koje stupaju na snagu 1. svibnja 2020. te 1. siječnja 2021. godine.
Link na Zakon: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_40_816.html

Propisivanje mogućnosti da se društvo s ograničenom odgovornošću i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću osnivaju na daljinu bez sudjelovanja punomoćnika ili javnih bilježnika plaćat će se samo sudska pristojba, bez javnobilježničkog troška. Online osnivanje poduzeća najavljeno za 1. rujan putem aplikacije e-osnivanje, koja će biti povezana sa sustavom start ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Ovim izmjenama i dopunama zakona omogućava se poduzimanje svih radnji u vezi s upisom u sudski registar na daljinu (korištenjem suvremenih komunikacijskih tehnologija).

Napušta se obveza upisa predmeta poslovanja u glavnu knjigu sudskog registra osim kada je riječ o djelatnostima koje se registriraju i obavljaju temeljem suglasnosti nadležnog tijela. Predmet poslovanja (osim kod dioničkog društva) utvrđuje se posebnom odlukom. Prilikom osnivanja društva to je dodatni dokument koji se traži od osnivača. Međutim, naknadna promjena djelatnosti je znatno olakšana jer članovi mogu donijeti odluku da mijenjaju (dopunjuju) djelatnosti kojima će se trgovačko društvo baviti, ne moraju mijenjati društveni akt već je dovoljno da novu odluku o predmetu poslovanja dostave registarskom sudu.

Ostale promjene u proceduri osnivanja: brišu se odredbe o rezervaciji imena, skraćuje se rok u kojem sud mora donijeti rješenje o upisu u sudski registar s 15 dana na 5 radnih dana, napušta se i obveza utvrđivanja predmeta poslovanja u društvenom ugovoru (osim kada je riječ o djelatnostima koje se registriraju i obavljaju temeljem suglasnosti nadležnog tijela) – čime se omogućuje jeftinija i brža „do-registracija“ djelatnosti, ukida se obveza deponiranja potpisa, umjesto dosadašnja tri člana, j.d.o.o. će moći osnovati najviše pet članova.

Temeljni kapital kod d.o.o.-a i dalje ostaje 20.000 kn. Prije upisa društva u sudski registar svaki osnivač (za d.o.o.) mora uplatiti najmanje četvrtinu uloga za preuzeti poslovni udio koji uplaćuje u novcu, s tim da ukupni iznos svih uplata u novcu ne može biti manji od jedne četvrtine temeljnog kapitala (npr. 5.000,00 kn), osim ako zakonom nije drugačije propisano. Ulog u novcu mora se u cijelosti unijeti (npr. ostatak od 15.000,00 za minimalno dopuštenu visinu temeljnog kapitala) u roku od godine dana od dana upisa društva u sudski registar.

Ostale online usluge: uspostavlja se elektronička komunikacija sa sudskim registrom, od 1. prosinca trebalo biti omogućeno i preuzimanje izvatka iz sudskog registra u elektroničkom izvorniku putem internetske stranice sudskog registra.

Natrag na novosti