7.1.2019.

UKIDANJE DOPRINOSA NA PLAĆU I PROMJENA STOPE DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OD 1.1.2019. GODINE

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 106/18.) od 1. siječnja 2019. godine ukidaju se dva doprinosa na osnovicu:
- doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7% i doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%.

Istodobno, doprinos za zdravstveno osiguranje povećat će se s 15% na 16,5%.

Plaća koja se odnosi na odrađene sate radnika u mjesecu siječnju obračunat će se uz primjenu novih pravila za 2019. godinu.
Doprinosi iz i na plaće radnika koja se odnosi na razdoblje do 31. prosinca 2018. godine obračunavat će se prema stopama koja vrijede do 31.prosinac 2018. godine bez obzira na činjenicu što je (najčešće) isplaćena nakon 1. siječnja 2019. godine.

Natrag na novosti