7.11.2018.

BOŽIĆNICA, REGRES ILI JEDNOSTAVNO NEOPOREZIVA NAKNADA

Novom Uredbom Vlada je 9.11.2018. povisila iznos naknade radnicima sa sadašnjih 2.500,00 kn, na iznos od 7.500,00 kn.
Uredba stupa na snagu 1.12.2018. godine, tako da će poslodavci, koji to žele i mogu, moći iskoristiti ovo povećanje i u 2018. godini.

POSLODAVAC SMIJE POKLONITI RADNIKU I:
• dar djetetu radnika, u novcu ili naravi, do 600,00 kn (sa uključenim PDV-om) godišnje, do 15 godina starosti djeteta (do 31.12. tekuće godine navršava 15 godina). Kupnjom dara ili izuzimanjem dara iz svoje vlastite prodavaonice ili zaliha gotovih proizvoda, uvijek prilikom davanja (isporuke) dara treba obračunati i platiti PDV.

• dar radniku do 600,00 kn (sa uključenim PDV-om), isključivo u naravi. Dakle, darivanje radnika prvenstveno se odnosi na nenovčano darivanje. U slučaju da je prigodna nagrada već isplaćena u poreznom razdoblju, neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa. Poslodavac može na opisani način darivati i djelatnike koji su na bolovanju, porodiljnom dopustu, roditeljskom dopustu i slično.

Natrag na novosti