24.9.2018.

IZMJENA I DOPUNA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO, KOJI JE SKLOPLJEN NA NEODREĐENO VRIJEME

Odluka je na snazi od 7. lipnja 2018. građevinari koji posluju na području Hrvatske, neovisno o pravnom obliku organiziranja, obvezni su radnicima isplaćivati plaće i druge primitke najmanje u iznosu određenom kolektivnim ugovorom njihove djelatnost.

Najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove u graditeljstvu iznosi 3750 kuna na mjesec bruto. Poslodavci građevinari obvezni su radnicima koji rade na najjednostavnijim poslovima isplaćivati mjesečnu plaću najmanje u iznosu 3750 kn. S obzirom na to da je ta svota plaće veća od minimalne plaće propisane Uredbom Vlade (minimalna plaća iznosi 3439,80 kn), građevinari koji su do svibnja 2018. određenim radnicima isplaćivali minimalnu plaću određenu Uredbom Vlade i na temelju Zakona o minimalnoj plaći koristili se pravom na umanjenje doprinosa na plaću za 50 posto, ne mogu to pravo ostvarivati na najnižoj osnovnoj plaći propisanoj za graditeljstvo.

Plaća u iznosu 3.750 kn bruto je najniža plaća radnika koji radi na najjednostavnijim poslovima, kao što je transportni radnik, pomoćni radnik, čistač, domar, čuvar-zaštitar, dostavljač. Za složenije poslove, plaća je određena u većem iznosu. Radna mjesta razvrstana su u 10 grupa složenosti, s tim da tarifni razredi IV. i V. imaju po dvije podgrupe. Najniže osnovne plaće su za svaku grupu i podgrupu izražene na tri načina: u koeficijentima složenosti u rasponu 1 – 2,65, u bruto iznosu osnovne plaće po satu i mjesečnoj bruto svoti plaće određenoj za mjesečni fond od 174 radna sata. Tako npr. mjesečna plaća radnika koji radi kao poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata iznosi najmanje 4.312,50 kn, KV zidara početnika najmanje 4.312,50 kn, KV zidara koji nije početnik 5.437,50 kn itd.

U graditeljstvu se pravo na dodatak za radni staž ostvaruje u visini 0,5 posto po godini staža, ali ne za ukupni, već samo za radni staž ostvaren kod poslodavca. Dodaci za otežane i posebne uvjete rada iznose od pet do najviše 50 posto, koliko je propisan dodatak za rad blagdanom. U graditeljstvu se prekovremeni rad plaća 30 posto uvećano, a fond prekovremenih sati može iznositi do 250 sati na godinu.

Natrag na novosti