24.9.2018.

ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA - KOLEKTIVNI UGOVORI ZA UGOSTITELJSTVO, KOJI SU NA SNAZI DO 31. PROSINCA 2019.

Od 7. lipnja 2018. svi ugostitelji koji posluju na području Hrvatske, neovisno o pravnom obliku organiziranja, obvezani su radnicima isplaćivati plaće i druge primitke najmanje u iznosu određenom kolektivnim ugovorom njihove djelatnosti. U ugostiteljstvu se ova obveza odnosi na pravne osobe i obrtnike koji obavljaju djelatnost pružanja usluga smještaja i pripreme i usluživanja hrane i pića.

Poslodavci ugostitelji obvezni su radniku isplatiti plaću koja se sastoji od osnovne plaće radnog mjesta na kojemu radnik radi, dodatka za radni staž i dodatka za rad u posebnim uvjetima.

Osnovna plaća određuje se kao umnožak osnovice i koeficijenta pojedinog radnog mjesta.

Osnovica iznosi 3040 kuna na mjesec bruto, a koeficijenti se u pravilu definiraju kolektivnim ugovorom kod pojedinačnih poslodavaca.

No ako nema tzv. kućnoga kolektivnog ugovora, poslodavac je obvezan isplaćivati plaću najmanje u iznosu: za jednostavne poslove (npr. poslovi sobarice, nosača prtljage i drugi slični poslovi) 3440 kn bruto na mjesec; za manje zahtjevne poslove (npr. poslovi pomoćnoga konobara, pomoćnoga kuhara, pomoćnog recepcionara, pomoćnog slastičara i drugi slični poslovi) 3900 kn bruto na mjesec, a za zahtjevnije poslove (poslovi konobara, kuhara, slastičara, recepcionara i drugi slični poslovi) 4700 kn bruto na mjesec.

Plaću uvećava dodatak za radni staž u visini 0,5% za svaku navršenu godinu i radnik ga ostvaruje za ukupni radni staž. Dodaci na plaću za posebne uvjete rada određeni su u sljedećem postotku: za rad na blagdan – 50%, za rad nedjeljom – 30%, za rad noću – 30%, za rad u drugoj smjeni kod stalnog smjenskog rada – 10%, za dvokratni rad – 10% i za prekovremeni rad – 50%.

Jedan dan godišnjeg odmora radnik ima pravo koristiti kada želi, s time da je dovoljno da o tome obavijesti poslodavca tri dana prije korištenja tog dana godišnjeg odmora.

Natrag na novosti