24.9.2018.

ŠTO SE SMATRA SREDSTVIMA OSOBNOG PRIJEVOZA U SVRHU ODBITKA PRETPOREZA

Sredstva za osobni prijevoz, a uglavnom su to osobni automobili, česta su dugotrajna materijalna imovina poduzetnika, ali i imovina koja se vrlo često uzima u najam. Međutim, sredstva osobnog prijevoza se nerijetko, osim za potrebe poslovanja poduzetnika, upotrebljavaju i za privatne potrebe vlasnika i zaposlenika, pa je poreznim propisima određen posebni porezni tretman uporabe ove imovine.

Propisima o PDV-u je od 1.1.2018. dana mogućnost odbitka dijela pretporeza kod sredstava za osobni prijevoz, umjesto ranije (do 31.12.2017.) važećih odredbi o potpunoj zabrani prava na odbitak pretporeza pri nabavi i korištenju. Tako je poduzetnicima, koji su u sustavu PDV-a, ponovno omogućen djelomični odbitak pretporeza za nabavu, najam i korištenje sredstava za osobni prijevoz.

U svrhu odbitka pretporeza Zakonom i Pravilnikom o PDV-u nisu propisane posebne definicije u vezi prijevoznih sredstava za osobni prijevoz, tako da se primjenjuje definicija prijevoznih sredstava iz čl. 4. st. 2. Zakona o PDV-u. U smislu Zakona o PDV-u, „prijevoznim sredstvima“ smatraju se:
- kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW,
- plovila duža od 7,5 m, osim plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i za prijevoz putnika uz naknadu, te plovila koja se koriste u komercijalne ili industrijske svrhe, za ribarenje ili za spašavanje odnosno pružanje pomoći na moru ili za ribarenje uz obalu i
- zrakoplovi čija je težina pri polijetanju veća od 1.550 kg, osim zrakoplova koje koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu uglavnom na međunarodnim linijama.

Ako se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz koja su u najmu ili leasingu, ograničenje (50%) se odnosi na pretporez po ulaznim računima za naknadu za najam ili leasing tih vozila, te za sve druge nabave dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih vozila koje po ugovoru snosi korisnik najma.

Prema Uputi Porezne uprave od 27. ožujka 2018. (Kl: 410-10/18-01/01, Ur. br. 513-07-21-01/18-1), nabavu osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz za koje nije dopušten odbitak pretporeza u iznosu 50% porezni obveznik evidentira tako da se iznos PDV-a koji se ne može odbiti iskazuje kao posebni dio nabavne vrijednosti vozila, te iznos obračunane amortizacije na taj dio nabavne vrijednosti predstavlja porezno nepriznati rashod u ukupnom iznosu. Kod vozila nabavne vrijednosti iznad 400.000,00 kn neodbitni PDV (50% pretporeza na dio nabavne vrijednosti do 400.000,00 kn, te 100% pretporeza koji se odnosi na dio nabavne vrijednosti iznad 400.000,00 kn), također se evidentira kao posebni dio nabavne vrijednosti, a amortizacija tog dijela nabavne vrijednosti predstavlja u cijelosti porezno nepriznati rashod.

Kod korištenja renta-car vozila nije dopušten odbitak 50% pretporeza koji se odnosi na naknadu, gorivo i sve druge troškove za korištenje vozila koje je poreznom obvezniku zaračunao drugi obveznik PDV-a.

Natrag na novosti