28.6.2018.

RASPORED KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA ZA 2018. GODINU

Temeljem odredbe čl. 85. st. 1. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14,127/2017) Poslodavac treba najkasnije do 30. lipnja 2018. godine, donijeti raspored korištenja godišnjeg odmora za 2018. godinu.

O trajanju godišnjeg odmora i razdoblju korištenja godišnjeg odmora svakog radnika će se obavijestiti najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora, odlukom. O svim možebitnim dopunama i/ili izmjenama razdoblja korištenja godišnjeg odmora poslodavac će, prema sastavljenom izmjenjenom i/ili dopunjenom rasporedu godišnjih odmora, pisanim putem bez odgađanja, obavijestiti radnike. Pri utvrđivanju ovog rasporeda korištenja godišnjeg odmora poslodavac je uzeo u obzir: - potrebe organizacije rada, - mogućnosti za odmor raspoložive radnicima, -druge okolnosti koje mogu ići u prilog radnicima pri utvrđivanju razdoblja korištenja godišnjeg odmora.

Jedan dan godišnjeg odmora radnik ima pravo koristiti kada želi, s time da je dovoljno da o tome obavijesti poslodavca tri dana prije korištenja tog dana godišnjeg odmora.

Primjer rasporeda korištenja godišnjeg odmora.

Natrag na novosti