28.6.2018.

DOSTAVA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA JAVNU OBJAVU DO 30. LIPNJA 2018.

Članak 30., st. 5. Zakona o računovodstvu propisuje obvezu za obveznike javne objave da nekonsolidirane izvještaje i revizorsko izvješće dostave najkasnije u roku od šest mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (30. lipnja 2018.), a obveznici javne objave koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje, odnosno konsolidirana godišnja izvješća dužni su ih zajedno s revizorskim izvješćem dostaviti najkasnije u roku od devet mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine.

Člankom 30., st. 9. Zakona o računovodstvu propisana je obveza poduzetnika koji tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, da do 30. travnja tekuće godine Financijskoj agenciji dostavi Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.Obveznici javne objave godišnjih financijskih izvještaja, tj. za javnu objavu GFI-POD FINA-i predaju:- j.d.o.o.,- d.o.o.,- d.d.,- k.d.,- Gospodarsko interesno udruženje, - Trgovac pojedinac,- Tuzemna poslovna jedinica nerezidenata- Podružnica inozemnih poduzetnika.

Poduzetnici koji su do 30. travnja 2018. godine za 2017. godinu FINA-i dostavili izvještaje radi javne objave, pod uvjetom da im je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, prema čl. 32., st. 2. Zakona o računovodstvu, mogli su s istodobnom dostavom dodatnih podataka ispuniti i obvezu predaje za statističke i druge potrebe.

Tko, kada i što predaje Fini prikazano je u tablici (izvor: fina.hr):

Natrag na novosti