28.6.2018.

EVIDENCIJA O RADNICIMA I RADNOM VREMENU U EXCELU i PDF-u

Evidencija o radnicima i radnom vremenu može se voditi u pisanom obliku (na papiru) ili elektroničkom obliku, po izboru konkretnog poslodavca. Bitno je da ona sadrži sve propisane elemente i da je uvijek dostupna inspektoru rada na njegov zahtjev, u skladu s odredbom čl. 5 Zakona o radu (NN 93/14, 127/17). U prilogu su evidencije u excelu i pdf-u.

Evidencija podataka o radniku (excel)
Evidencija podataka o radniku (pdf)
Evidencija radnog vremena (excel)
Evidencija radnog vremena (pdf)

Natrag na novosti