28.6.2018.

UKIDANJE IZVJEŠĆIVANJA NA OBRASCU JOPPD-a - ZA NAKNADU ZA NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 39/18), na snazi od 5.5.2018. godine, obveza izvješćivanja na Obrascu JOPPD je ukinuta. Odnosno, prema prijelaznim i završnim odredbama čl. 29. tog Zakona, obveza podnošenja izvješća o iznosu obračunate novčane naknade prestaje zaključno s podnošenjem izvješća za lipanj 2018. godine. Dakle, zadnja obveza izvješćivanja na JOPPD-u o novčanoj naknadi za nezapošljavanje osoba s invaliditetom je za mjesec lipanj 2018., koji se podnosi do kraja srpnja.

Poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika obvezni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom. Od obveze zapošljavanja osoba s invaliditetom izuzeta su predstavništava stranih osoba, strana diplomatska i konzularna predstavništva, integrativne radionice i zaštitne radionice, a također i novoosnovani poslodavci u razdoblju od 24 mjeseca od dana upisa u odgovarajući registar odnosno dana ustrojavanja prema posebnom propisu.

Kvota je propisana u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

U slučaju da poslodavac nije ispunio propisanu kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili zamjenskom kvotom, obveznik je plaćanja novčane naknade u mjesečnom iznosu od 30% od minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti. Odnosno za 2018. godinu novčana naknada po osobi za svaki mjesec iznosi 1.031,94 kn (30% od 3.439,80 kn), a rok uplate je do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

Natrag na novosti