28.5.2018.

SPECIFIČNOSTI U VEZI SA SMJEŠTAJEM I PREHRANOM ZA SEZONSKE RADNIKE - STRANCE U RH

Stranci koji dolaze u RH na temelju dozvole za sezonski rad, trebaju imati osiguran primjeren smještaj. Iz propisa ne proizlazi da im poslodavac mora omogućiti taj smještaj. Međutim, u smislu poreznih propisa, od 1. siječnja 2018. godine došlo je do poreznog rasterećenja poslodavcima koji omogućavaju takav smještaj. Naime, čl. 7. st. 35. Pravilnika o porezu na dohodak propisano da se trošak smještaja i prehrane radnika, koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, u skladu s propisima kojima su uređeni radni odnosi, ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, što predstavlja prvi uvjet.

To znači da poslodavci koji zapošljavaju strance kao sezonske radnike (na poslovima poljoprivrede, šumarstva,ugostiteljstva, turizma) mogu im bez dodatnog obračuna poreza nadoknaditi troškove smještaja ili omogućiti smještaj na teret poslodavca. Osim smještaja radnicima se može neoporezivo omogućiti i prehrana i piće (voda te topli i hladni napici) za vrijeme radnog vremena.

Drugi je uvjet da stranac za vrijeme rada u sjedištu poslodavca ili njegove poslovne jedinice boravi izvan svog mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, pri čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara). S obzirom na činjenicu da se stranci gotovo uvijek nalaze 30 km od svog mjesta prebivališta / uobičajenog boravišta, taj je uvjet u većini slučajeva zadovoljen.

Propisan je i treći uvjet, tj. da računi o obavljenim uslugama smještaja i prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem (što znači na žiro-račun ili obračunskim plaćanjem).

Vezano za propisani prvi uvjet da je s radnikom sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, postavlja se pitanje smatraju li se radnici s kojima je sklopljen ugovor na određeno ili samo ugovor o stalnim sezonskim poslovima te mogu li se i stranci koji rade i na ostalim poslovima (osim poslova poljoprivrede i šumarstva te turizma i ugostiteljstva) smatrati radnicima na sezonskim poslovima.

Ministarstvo financija, porezna uprava, u dva je navrata dalo tumačenje navedenog pitanja:
Link1
Link2

Iz navedenih je mišljenja razvidno da svim radnicima koji obavljaju posao „sezonskog“ karaktera poslodavac može omogućiti neoporezivi smještaj i prehranu, bez obzira na činjenicu odakle radnik dolazi.Prilikom neoporezive isplate troškova smještaja i prehrane za stranca potrebno je poslati JOPPD prema pravilima za neoporezive isplate.Rok za slanje JOPPD-a je 15. u sljedećem mjesecu nakon što je račun za smještaj / prehranu podmiren ili omogućen radnicima.Oznaka neoporeziva primitka je:62 – Trošak smještaja i prehrane stalnih sezonskih radnika. Oznaka načina isplate (polje 16.1.) na B stranici JOPPD-a je 5 – Davanje u naravi.

Natrag na novosti