1.1.2018.

OD 1.1.2018. - ZADNJE IZMJENE PRAVILNIKA O PDV-U OBJAVLJENE U NARODNIM NOVINAMA BROJ 128/17 DONOSE NADOPUNE U POPUNJAVANJU PDV OBRASCA

Zadnje izmjene Pravilnika o PDV-u objavljene u Narodnim novinama broj 128/17 donose nadopune u popunjavanju PDV obrasca. Članak 178. stavak 1. točka 1 propisuje da je u PDV obrazac pod točku VIII.1. potrebno je upisati podatke o nabavi nekretnina, nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, prodaji osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz te nabavi i prodaji ostale dugotrajne imovine. U podacima o nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz upisuju se isključivo podaci o dijelu vrijednosti (poreznoj osnovici) s osnove koje je odbijeno 50% pretporeza iz članka 61. stavka 2. Zakona uključujući i nabavu dobara i usluga u vezi s time.

Natrag na novosti