1.1.2018.

OD 1. SIJEČNJA 2018. GODINE DOPUŠTEN JE ODBITAK 50% PRETPOREZA PO ULAZNIM RAČUNIMA KOJI SE ODNOSE NA TROŠKOVE UPORABE OSOBNIH AUTOMOBILA KOJI SLUŽE ZA OSOBNI PRIJEVOZ

Porezni obveznik koji je u sustavu PDV-a, od 1. siječnja 2018. godine može odbiti 50% pretporeza po ulaznim računima koji se odnose na troškove uporabe osobnih automobila koji služe za osobni prijevoz pod pretpostavkom da računi sadržavaju sve propisane elemente, odnosno da račun "glasi" na trgovačko društvo.

Podjela troškova uporabe osobnih automobila prema Zakonu o porezu na dobit:
50% PRIZNATI TROŠAK•amortizacija (na NV do400.000,00 kn)• gorivo i ulje• održavanje i popravak vozila• registracija vozila i tehnički pregled• servis vozila• auto-gume• pranje vozila i sl.• rent-a-car usluga uvećana za troškove goriva• trošak naknade po ugovoru (vozila u najmu) i svi troškovi koje snosi korisnik najma po ugovoru

100% PRIZNATI TROŠAK • plaćeni porez na CMV• kamate po kreditima i zajmovima za financiranje nabave vozila• obvezno osiguranje• kasko osiguranje• naknade i pristojbe koje se obvezno plaćaju prilikom registracije vozila

100 % NEPRIZNATI TROŠAK• amortizacija 50% nepriznatog pretporeza• amortizacija 100 % nepriznatog pretporeza• amortizacija NV iznad 400.000,00 kn

Prethodno navedena podjela troškova odnosi se na sve troškove koji su nastali u 2018. godini, neovisno o tome kada je nabavljeno vozilo za koje su nastali troškovi.
AKO SE OBRAČUNAVA PLAĆA PO OSNOVI KORIŠTENJA OSOBNIM AUTOMOBILIMA, SVI TROŠKOVI SU PRIZNATI U CIJELOSTI (osim amortizacije na NV iznad 400.000,00 kn).

Natrag na novosti