1.1.2018.

OD 1.1.2018. PRUŽANJE USLUGA U TURIZMU PREMA NOVOM ZAKONU

Novi Zakon o pružanju usluga u turizmu stupio je na snagu 1.1.2018. i donio niz novina.
Link na novi Zakon.
Zakonom se ukida obveza ishođenja rješenja nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za turističku agenciju te ispunjavanje minimalno tehničkih uvjeta za poslovnicu turističke agencije, kao i rješenja o odobrenju za pružanje usluga u posebnim oblicima turističke ponude i rješenja o odobrenju pružanja usluga iznajmljivanja opreme za sport i rekreaciju turista; ukida se ograničenje broja zaposlenih u internet turističkoj agenciji; propisani su novi uvjeti za voditelja poslovanja; ukida se obveza vođenja knjige žalbi, a uvodi obveza isticanja obavijesti o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača te odgovora potrošaču na uloženi prigovor; detaljno se uređuju usluge zdravstvenog i kongresnog turizma, turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma, a u pružanje usluga u turizmu sada su uključene i usluge iznajmljivanja osobnih vozila (rent-a-car) i turističko ronjenje; proširuje se krug subjekata koji mogu pružati određene usluge u turizmu.

Natrag na novosti