1.1.2018.

ISPLATA MINIMALNE PLAĆE U 2018. GODINI - SMANJENJE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA NA OSNOVICU ZA 50%

Minimalna plaća utvrđuje se kao najniža mjesečna svota bruto-plaće koja radniku pripada za rad u punom radnom vremenu. Za 2018. godinu primjenjuje se nova minimalna bruto-plaća utvrđena u svoti od 3.439,80 kuna. No predviđenim izmjenama Zakona o minimalnoj plaći (Nar. nov. br. 93/13.) uvedene su i još neke novosti kojima se za određene poslodavce propisuje i smanjenje osnovice za obračun doprinosa na osnovicu za 50%.

Primjena minimalne plaće - smanjenje osnovice za obračun doprinosa na osnovicu za 50%:
•navedeno pravo smanjenja osnovice za obračun doprinosa za 50% imaju poslodavci za radnike koji su u prosincu 2017. godine imali ugovorenu minimalnu plaću (3.276,00 kn) – ZATEČENI RADNICI – a koji i nadalje tijekom 2018. godine imaju ugovorenu plaću do svote minimalne plaće ili u svoti minimalne plaće. Radnici koji su u 2017. godini imali ugovorenu plaću višu od minimalne, a tijekom godine 2018. promijenili su ugovorenu plaću na svotu u visini minimalne plaće, moći će primjenjivati tek nakon proteka 12 mjeseci od dana ugovaranja minimalneplaće.

•smanjenje za 50% osnovice za obračun doprinosa primjenjuje se za radnike koji u prosincu nisu radili (NOVOZAPOSLENI RADNICI koji će tek sklopiti ugovor o radu nakon 1. siječnja 2018. godine), ali tek nakon 12 mjeseci rada, što znači da će se smanjenje doprinosa za 50% prema toj plaći početi primjenjivati primjerice tek 1. siječnja 2019. godine. Obračun minimalne plaće za 2018. godinu, bez smanjenja i kada se smanjuje osnovica za obračun doprinosa na plaću 50%, za radnika koji prima minimalnu plaću i koristi svoj osnovni osobni odbitak,prikazujemo u nastavku:
Bilić savjetovanje

Kako je vidljivo iz obračuna, poslodavac na bruto-svotu minimalne plaće, za puno radno vrijeme, treba obračunati i doprinose za obvezna osiguranja koji se obračunavaju na plaću, a time ukupni trošak poslodavca iznosi 4.031,45 kn, dok u slučaju smanjenja osnovice za obračun doprinosa za 50% iznosi 3.735,62 kn. Smanjenje osnovice za obračun doprinosa na minimalnu plaću se NE ODNOSI na radnika koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni DIREKTOR TRGOVAČKOG DRUŠTVA ili upravitelj zadruge.

Natrag na novosti