1.1.2018.

GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2017. – ROK DO 28. VELJAČE 2018.

Ove se godine po prvi put godišnja prijava poreza na dohodak podnosi prema odredbama novoga Zakona o porezu na dohodak, odnosno novog Pravilnika o porezu na dohodak. Sadržaj godišnje porezne prijave za 2017. - Obrazac DOH u odnosu na prethodnu godinu izmijenjen je, jer se u istoj više ne iskazuju dohodak od imovine, kapitala i osiguranja, budući se od 1.1.2017. smatraju konačnim dohotkom te se po osnovi tih dohodaka porezna prijava ne može podnijeti.

Tako će godišnju prijavu morati podnijeti uglavnom obrtnici i slobodna zanimanja, što i nije novost. Osobe koje su ostvarile nešto veću plaću i uz to honorare u godišnjem iznosu većem od 12.500 kn, morati će doplatiti razliku poreza na dohodak temeljem posebnog postupka oporezivanja.

Do 28. veljače 2018. Poreznoj upravi dostavlja se: prijava poreza na dohodak za 2017. – obrazac DOH zajedno s Popisom dugotrajne imovine (obrazac DI), ako nije predan uz obrazac DOH-Z, i drugi propisani prilozi.Porez na dohodak utvrđen GPP plaća se najkasnije do dana podnošenja GPP (najkasnije 28.02.2018.).

Pojedini oblici dohotka predstavljaju konačni dohodak. Konačni dohoci ne prijavljuju se u GPP. Porez na dohodak kod ove grupe dohodaka plaćen je prilikom isplate dohotka i time je postupak oporezivanja završen (konačan).Vrste konačnog dohotka (porezna stopa):1. Dohodak od imovine i imovinskih prava – najamnine i zakupnine (12%), imovinska prava (24%), otuđenje nekretnina i imovinskih prava (npr. prodaja istih; 24%), otuđenje posebnih vrsta imovine (12%).2. Dohodak od kapitala – kapitalni dobitak (dohodak od prodaje udjela u društvima i vrijednosnih papira, 12%), isplaćena dobit ili dividenda (12%), primici od kamata (12%), izuzimanja od strane vlasnika (36%) i dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica (24%).3. Dohodak od osiguranja (12%)4. Drugi dohodak-konačni – dohodak utvrđen kao razlika vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena (50%), povrat doprinosa iznad najviše osnovice (36%). 5. Dohodak od samostalne djelatnosti kod obrtnika koji plaćaju paušalni porez na dohodak (tvz. paušalni obrt).

Građani koji ostvaruju ovu vrstu dohodaka ne mogu podnijeti GPP, osim ako su se svojevoljno prijavili u RPO (Registar poreznih obveznika) radi plaćanja poreza na način izjednačen sa obrtom. Prilikom isplate dohotka građanima, isplatitelj je dužan obračunati, platiti i državi podnijeti JOPPD obrazac (obračun poreza na dohodak). Ukoliko je isplatitelj nerezident, tada je primatelj dohotka to dužan učiniti.

Bitno je naglasiti da, u slučaju da fizička osoba ostvari drugi dohodak (honorar) veći od 12.500 kn godišnje, uz značajne primitke po osnovi plaća i eventualno samostalne djelatnosti (obrta, ako ga ima), postoji mogućnost da će od Porezne uprave dobiti rješenje za uplatu razlike poreza na ostvareni drugi dohodak, po stopi 36%.

Novi obrazac DOH u pdf-u
Novi obrazac DOH u excelu

Natrag na novosti