1.1.2018.

NOVA SVOTA ZAŠTIĆENOG DIJELA PLAĆE OD OVRHE U 2018.

Državni zavod za statistiku, svojom Objavom (Nar. nov., br. 110/17.), na temelju Ovršnog zakona (dalje: OZ), svake godine objavljuje prosječnu mjesečnu isplaćenu neto plaću po zaposlenom u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, koja se u kontekstu ovrhe na plaći primjenjuje u sljedećoj kalendarskoj godini, što je sada učinjeno i za 2018. godinu.
Tako, u 2018. godini spomenuta prosječna neto plaća iznosi 5.960,00 kn.

Po striktnom pravilu iz OZ-a, osim ako nije riječ o alimentaciji, a radnikova (ovršenikova) neto plaća je veća od spomenutog prosjeka, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne netoplaće, što znači da mu se može plijeniti sve iznad 3.973,33 kn (5.960,00 / 3x2).

No, ako je radnikova neto plaća manja od 5.960,00 kn, od ovrhe je izuzeta:
- svota u visini 2/3 neto plaće ovršenika (radnika): dakle, u slučaju ako mu je neto-plaća veća od 5.297,77 kn (3/4 neto-plaće radnika = 2/3 prosječne netoplaće) a manja (ili jednaka) 5.960,00 kn – smije mu se plijeniti samo 1/3 radnikove neto-plaće,
- svota u visini 3/4 neto plaće ovršenika (radnika): dakle, u slučaju ako mu je neto-plaća manja (ili jednaka) 5.297,77 kn – smije mu se plijeniti samo 1/4 radnikove neto-plaće.

Navedena svota (kojom se određuje zaštita od ovrhe) plaće primjenjuje se kod isplata plaća koje se obavljaju u siječnju 2018. i nadalje.

Natrag na novosti