1.1.2018.

POREZNI OBVEZNICI KOJI U 2017. GODINI NE OSTVARE ISPORUKE VEĆE OD 300.000,00 KUNA MOGU DO 15. SIJEČNJA 2018. PODNIJETI ZAHTJEV ZA BRISANJE IZ REGISTRA OBVEZNIKA PDV-A

Sukladno prijelaznim i završnim odredbama članka 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 115/16) porezni obveznici koji u 2017. godini NE OSTVARE ISPORUKE VEĆE OD 300.000,00 KUNA MOGU DO 15. SIJEČNJA 2018. PODNIJETI ZAHTJEV ZA BRISANJE IZ REGISTRA OBVEZNIKA PDV-A nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili u tome roku pisanim putem zatražiti da se na njih primjenjuje redovni postupak oporezivanja.

Prema tome, porezni obveznici koji su bili obvezni upisati se u registar obveznika PDV-a po sili zakona i koji u 2017. godini ostvare isporuke manje od 300.000,00 kuna te do 15. siječnja 2018. ne podnesu zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a, ostaju i dalje upisani u registar obveznika PDV-a. Navedeno ih ne obvezuje sljedeće tri kalendarske godine.

Porezni obveznici koji su bili upisani u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev što ih obvezuje sljedeće tri kalendarske godine na redovni postupak oporezivanja PDV-om ostaju i dalje upisani u registar obveznika PDV-a, ako u 2017. godini ostvare isporuke manje od 300.000,00 kuna.

Nadalje, porezni obveznici koji su bili upisani u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev i od upisa su protekle tri kalendarske godine, koji u 2017. godini ostvare isporuke manje od 300.000,00 kuna te do 15. siječnja 2018. ne podnesu zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a, ostaju i dalje upisani u registar obveznika PDV-a. Navedeno ih ne obvezuje sljedeće tri kalendarske godine.

Porezni obveznici koji imaju izdano rješenje kojim se obvezuju da sljedećih pet kalendarskih godina budu upisani u registar obveznika PDV-a mogu tražiti brisanje iz registra obveznika PDV-a ako u 2017. godini nisu ostvarili isporuke veće od 300.000,00 kuna i ako su prošle tri kalendarske godine.

Natrag na novosti