1.1.2018.

OD 1.1.2018. FIZIČKE OSOBE KOJE OSTVARUJU DOHODAK OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI-PAUŠALISTI – MOGU OSTVARITI DO 300.000,00 KUNA GODIŠNJEG PRIMITKA

Fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti koji se može oporezivati u paušalnom iznosu, moći će utvrđivati dohodak u paušalnom iznosu dok ne ostvare 300.000,00 kuna godišnjeg primitaka.

Godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta i/ili poljoprivrede kao druge djelatnosti od koje porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu, sukladno članku 185. stavak 3. Zakona, iznos je paušalnog dohotka propisanog pravilnikom kojim se uređuje paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti te iznosi:

1. 12.750,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna

2. 17.250,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna

3. 22.425,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna

4. 34.500,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 149.500,00 kuna do 230.000,00 kuna ili

5. 45.000,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 230.000,00 kuna do 300.000,00 kuna.
Bilić savjetovanje

Iznos mjesečne osnovice, za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu, za obveze koje utvrđuje Porezna uprava, za djelatnost obrta od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku je 3.208,00 kuna.

Natrag na novosti