1.1.2018.

OD 1. SIJEČNJA 2018. PLAĆA DIREKTORA, ČLANA UPRAVE ODNOSNO UPRAVITELJA ZADRUGE ZAPOSLENOG U TOM DRUŠTVU ODNOSNO ZADRUZI, KAO OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PUNO RADNO VRIJEME NE MOŽE BITI NIŽA OD 5.213,00 KUNA BRUTO

Mjesečna osnovica, prema članku 21. stavku 2. Zakona, za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 5.213,00 kuna.

Najniža mjesečna osnovica za nepuno radno vrijeme utvrđuje se razmjerno minimalnoj mjesečnoj osnovici za puno radno vrijeme i satima rada na koje je član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor prijavljen. Primjerice, direktoru zaposlenom na nepuno radno vrijeme (pola radnog vremena) od 20 sati tjedno minimalna plaća ne može iznositi manje od 2.606,50 kn mjesečno.

Nova najniža mjesečna osnovica će se obračunavati za mjesec siječanj, a uobičajeno će se isplaćivati u veljači, itd.

Natrag na novosti