1.1.2018.

OD 1.1.2018. GODINE MINIMALNA PLAĆA IZNOSI 3.439,80 KUNA BRUTO

Vlada Republike Hrvatske, na temelju Zakona o minimalnoj plaći, dana 8.12.2017. donijela je odluku o visini minimalne plaće. Minimalna plaća u razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine u bruto iznosu iznosi 3.439,80 kn. Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Podsjećamo, najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje se razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen. Primjerice, radniku zaposlenom na nepuno radno vrijeme (pola radnog vremena) od 20 sati tjedno minimalna plaća ne može iznositi manje od 1.719,90 kn mjesečno.
Obračun doprinosa na minimalnu plaću (bez povećanja za prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom...) umanjuje se za 50% iznosa plaće.

Primjenjuje se na:
- radnike koji su za prosinac 2017.g. imali ugovorenu plaću do iznosa minimalne plaće ili u iznosu minimalne plaće i koji i dalje u 2018.g. imaju takvu plaću do ugovaranja više plaće
- radnike (zaposlene 1.1.2018.g. i kasnije i radnike koji su za prosinac 2017.g. imali plaću veću od minimalne plaće) koji su u razdoblju od 12 mjeseci uzastopno imali minimalnu plaću ili do visine minimalne plaće (npr. radnik koji je zaposlen ili mu je plaća utvrđena u visini minimalne plaće 1.1.2018.g. umanjeni doprinosi se obračunavaju nakon proteka razdoblja od 12 mjeseci)

Ne primjenjuje se na:
- Članove uprave / direktore ili upravitelje zadruge
- Na povećanje plaće zbog prekovremenog rada, rad nedjeljom, rad blagdanom... i ostale primitke koji se isplaćuju uz plaću

Link na NN 130/17.
Nova minimalna plaća je plaća koja će se obračunavati za mjesec siječanj, a uobičajeno će se isplaćivati u veljači, itd.

Natrag na novosti