12.4.2017.

ISPLATA USKRSNICE KAO PRIGODNE NAGRADE ILI DARA ZAPOSLENIKU

Isplata uskrsnice kao prigodne nagrade ili dara zaposleniku može i ne mora biti obveza poslodavca. To ovisi o izvoru prava. Zakonom o radu ta obveza nije propisana, no radnik može ostvariti pravo na uskrsnicu, dar u naravi ili dar djetetu primjerice temeljem kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ili internog akta poslodavca, npr. odluke.

Navedenim izvorima prava može biti određeno pravo na isplatu i visina prigodne nagrade ili dara. Ako se utvrdi da radnik ima pravo na prigodni dar i nagradu (uskrsnicu, dar u naravi, dar djetetu…), porezni propisi određuju koliki se iznos takve nagrade i dara može isplatiti neoporezivo i koje isplate treba prikazati u Obrascu JOPPD. Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, naknade za godišnji odmor i sl.) dopuštena isplata sveukupno do 2.500,00 kn godišnje. Dar posloprimcu u naravi samo u naravi (dopušteno do 400,00 kn godišnje s PDV-om).

Novost je za takve isplate u 2017. godini: Ako se prigodna nagrada (uskrsnica, božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) isplaćuje radniku koji radi istovremeno kod dva ili više poslodavaca u poreznom razdoblju za koje se prigodna nagrada isplaćuje i/ili je tijekom poreznog razdoblja imao zasnovan radni odnos kod dva ili više poslodavaca, ali ne istodobno, radnik je obvezan prije isplate prigodne nagrade svakom poslodavcu podnijeti pisanu izjavu u kojoj će navesti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca ostvario isplatu prigodne nagrade za to porezno razdoblje, u kojem iznosu i je li po toj osnovi obračunan i uplaćen predujam poreza na dohodak.

U slučaju da je prigodna nagrada već isplaćena u poreznom razdoblju, neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog neoporezivog iznosa.

Natrag na novosti