16.8.2017.

Poslovni adresari - upozorenje!

Radi se o praksi u okviru koje se poduzetnicima i obrtnicima direktnim pismom nudi upis u poslovni registar (PoslovniRegistar.hr) uz plaćanje naknade na priloženoj uplatnici u visini 200,00 ili 400,00 ili 800,00 kuna.

Ta praksa već neko vrijeme postoji u Hrvatskoj i na to je Hrvatska obrtnička komora već upozoravala. Molimo obratite pažnju da se NE RADI O OBVEZI nego o ponudi koju možete (ali i ne morate) prihvatiti ako vam objava vaših podataka u navedenom registru na Internetu odgovara.

Posebno su zbunjujuće ponude za uvrštavanje u "EUROPEAN BUSINESS NUMBER", jer naziv pogrešno upućuje na zaključak da se radi o europskoj bazi identifikacije za PDV, no za tu svrhu postoji posebna službena baza podataka u koju se upisuje putem Porezne uprave.

Natrag na novosti